Dịch thuật: Phụng mao lân giác (thành ngữ)

PHỤNG MAO LÂN GIÁC
凤毛麟角
LÔNG PHỤNG SỪNG LÂN

Giải thích: Phụng: phụng hoàng. Lân: kì lân. Những động vật trân quý trong truyền thuyết. Lông của phụng hoàng, sừng của kì lân. Dùng để ví nhân tài hoặc sự vật trân quý ít có.
Xuất xứ: Tống . Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆: Thế thuyết tân ngữ - Dung chỉ 世说新语 - 容止.

          Tạ Linh Vận 谢灵运 là thi nhân trứ danh đời Tống thời Nam Triều, thi ca của ông nổi tiếng một thời, lưu truyền rất rộng. Người cháu là Tạ Siêu Tông 谢超宗 cũng rất có văn tài, và cũng rất nổi danh.
          Tạ Siêu Tông từng đảm nhiệm chức Thường thị 常侍 cho Tân An Vương Lưu Tử 新安王刘子, văn kiện thư từ trong Vương phủ đều do ông đích thân chấp bút. Mẫu thân của Tân An Vương là Ân Thiệp Nghi 殷涉仪 qua đời, Tạ Siêu Tông soạn điệu từ điệu niệm người mất, viết vô cùng hay, Hiếu Vũ Đế 孝武帝 sau khi đọc qua đã tán dương, nói với tả hữu rằng:
          - Tạ Siêu Tông quả thực có “phụng mao”, trong thiên hạ lại xuất hiện một Tạ Linh Vận nữa rồi.
          Lúc bấy giờ Hữu vệ tướng quân Lưu Đạo Long 刘道隆 cũng có mặt. Lưu Đạo Long xuất thân từ quân ngũ, nghe Hiếu Văn Đế khoe Tạ Siêu Tông có “phụng mao”, không hiểu “phụng mao” có ý nghĩa gì, tưởng là Tạ Siêu Tông có lông chim phụng hoàng thật liền chạy đến Tạ gia, nài nỉ rằng:
          - Nghe nói ông có một vật vô cùng quý hiếm, mau cho tôi xem thử.
          Tạ Siêu Tông không rõ bản ý đến nhà của Lưu Đạo Long, hỏi lại rằng:
          - Tôi nhà bần hàn, ông nói có vật gì quý hiếm vậy?
          Lưu Đạo Long còn tưởng rằng Tưởng Siêu Tông cố ý giấu, liền đi tìm, tìm cả buổi cho đến lúc trời tối cũng tìm không thấy lông chim phụng, ông tư tự nói một mình:
          - Buổi sáng bệ hạ nói ông ta có “phụng mao”, sao tìm không thấy!
          Về sau, người ta đem câu chuyện đó làm thành chuyện cười lưu truyền lại. Từ “phụng mao” cũng dần diễn hoá thành thành ngữ “phụng mao lân giác”.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 31/5/2020

Nguyên tác Trung văn
PHỤNG MAO LÂN GIÁC
凤毛麟角
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004


Previous Post Next Post