Dịch thuật: Mối xây tường

MỐI XÂY TƯỜNG

          Con của chim sẻ bị bệnh, nó mời chim khách đến chữa bệnh. Đương lúc chim khách xem bệnh, đột nhiên con sóc hét lớn một tiếng, chim khách thất kinh, bay vụt đi, do không để ý nó giẫm chết con của chim sẻ. Chim sẽ tức giận đến kiện với điểu vương là phụng hoàng.
          Điểu vương gọi chim khách đến, hỏi rằng:
          - Nhà ngươi sao lại giẫm chết chim sẻ con?
          Chim khách đáp rằng:
          - Tôi vốn không cố ý, có trách thì trách con sóc ở dưới cây vô duyên vô cớ hét lớn, làm tôi hoảng sợ chạy bậy, do không cẩn thận nên đã giẫm chết chim sẻ con.
          Điểu vương lại gọi sóc đến, hỏi rằng:
          - Nhà ngươi tại sao lại hét lớn làm kinh động đến người khác?
          Sóc đáp rằng:
          - Tôi nào dám vô cớ hét lớn. Vốn là tôi đang ngủ dưới gốc cây, bỗng nhiên một cành cây to rơi xuống, làm tôi giật mình, cho nên thất kinh hét lên.
          Điểu vương lại gọi cành cây đến, hỏi:
          - Nhà ngươi sao lại rơi xuống làm kinh động người khác?
          Cành cây đáp rằng:
          - Cuộc sống của tôi rất tự tại, chỉ do vì con mối chui vào bụng tôi, nó ở trong đó cắn loạn xạ, tôi chống đỡ không nỗi nên phải rơi xuống.
          Điểu vương gọi con mối đến, hỏi:
          - Nhà ngươi sao lại chui vào bụng cây?
          Mối đáp rằng:
          - Tôi vốn không dám chui vào bụng ai hết, chỉ vì con gà mái lấy tôi làm mồi, tôi không thể không chui vào đó để tránh.
          Điểu vương lại gọi gà mái đến:
          - Nhà ngươi sao lại ăn con mối?
          Gà mái chỉ vào đám gà con bên cạnh, đáp rằng:
          - Chỉ vì bầy con đó. Thưa đại vương! Một người mẹ mà nuôi đến mười mấy đứa con quả thực là khó khăn vô cùng.
          Điểu vương nghe qua cho rằng rất có lí, liền nói với mối rằng:
          - Như thế này đi! Chúng mày từ nay về sau khi đi trên đường, trước tiên xây một bức tường rồi hãy đi, không để cho người khác trông thấy.
          Mối nghe qua mấy lời của điểu vương, từ đó về sau, cả bầy khi di chuyển trước tiên đều xây một bức tường, chúng di chuyển trong đó, người khác nhìn không thấy, đặc biệt là để tránh gà mái ăn phải. Đồng thời chúng lựa nơi cư trú, không nhất định phải làm tổ trên cây.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 13/5/2020

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post