Dịch thuật: Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua (370) ("Truyện Kiều")


THƯA HỒNG RẬM LỤC ĐÃ CHỪNG XUÂN QUA (370)
          “Thưa hồng rậm lục” dịch từ câu “lục ám hồng hi” 绿暗红稀. Ý nói thời gian đã vào lúc cuối xuân đầu hạ. Cuối xuân hoa còn lại thưa thớt, đầu hạ cành lá đã rậm rạp.
          Hàn Tông 韩琮 thời Đường có bài Mộ xuân Sản thuỷ tống biệt 暮春滻水送别 :
Lục ám hồng hi xuất Phụng thành
Mộ vân lâu các cổ kim tình
Hành nhân mạc thính cung tiền thuỷ
Lưu tận niên quang thị thử thanh
绿暗红稀出凤城
暮云楼阁古今情
行人莫听宫前水
流尽年光是此声
(Đương lúc lá xanh đã rậm, hoa xuân đã thưa, rời khỏi Kinh thành
Mây chiều sà xuống nơi lầu các, ẩn chứa biết bao tình cảm u buồn xưa nay
Người đi xa chớ có nghe tiếng nước chảy ở trước cung
Bởi vì làm trôi hết năm tháng chốn nhân gian chính là tiếng đó)

Lần lần, ngày gió đêm trăng
Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua
(“Truyện Kiều” 369 – 370)
Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua: đây nói xuân đã qua, màu hồng của hoa đã thưa, màu lục của lá bắt đầu rậm.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
          Cổ văn: Phong thần nguyệt tịch -  Hựu lục ám hồng hi xuân khứ kỉ đa thời.
古文: 風晨月夕 - 又綠暗紅希幾多辰
(Bài cổ văn: Ngày gió đêm trăng – Lại mùi lục thắm mùi hồng thưa, xuân đi đã nhiều lúc).
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 12/3/2020 
Previous Post Next Post