Dịch thuật: Nhất phạn chi báo (thành ngữ)

NHẤT PHẠN CHI BÁO
一饭之报
BÁO ĐÁP BÁT CƠM

Giải thích: chịu ơn một bát cơm của người, sống chết cũng báo đáp.
Xuất xứ: Xuân Thu 春秋 . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Tuyên Công nhị niên 左传 - 宣公二年.

          Thời Xuân Thu, Triệu Tuyên Tử Triệu Thuẫn 赵宣子赵盾 nước Tấn khi đi săn tại Thú sơn 首山, trú tại Ế Tang 翳桑, gặp một người tên Linh Chiếp 灵辄, người đó lúc bấy giờ đã vô cùng đói. Tuyên Tử hỏi anh ta bị bệnh gì, anh ta nói rằng:
          - Đã 3 ngày rồi không ăn gì.
          Triệu Thuẫn liền cho thức ăn, Linh Chiếp ăn một nửa, để lại một nửa. Triệu Thuẫn hỏi vì sao? Anh ta đáp:
          - Một nửa này để lại cho mẹ già .
          Triệu Thuẫn bảo anh ta ăn hết, rồi tặng cho một giỏ cơm và thịt.
          Về sau Linh Chiếp trở thành cấm vệ binh của Triệu Linh Công. Linh Công muốn giết chết Triệu Thuẫn, nhưng Linh Chiếp đã trở giáo đánh lui binh sĩ của Linh Công, khiến Triệu Thuẫn thoát chết. Triệu Thuẫn hỏi Linh Chiếp sao lại làm như thế, Linh Chiếp nói rằng;
          - Tôi là người bị đói ở Ế Tang đây.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 20/3/2020

Nguyên tác Trung văn
NHẤT PHẠN CHI BÁO
一饭之报
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post