Dịch thuật: Mộng mĩ tửu (Tiếu lâm quảng kí)


梦美酒
    一好饮者, 梦得美酒. 将热而饮之, 忽被惊醒, 乃大悔曰: 早知如此, 恨不冷吃
                                  (笑林广记 - 贪吝部)

MỘNG MĨ TỬU
          Nhất hiếu ẩm giả, mộng đắc mĩ tửu. Tương nhiệt nhi ẩm chi, hốt bị kinh tỉnh, nãi đại hối viết: “Tảo tri như thử, hận bất lãnh ngật”.
                                                              (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)

NẰM MƠ ĐƯỢC RƯỢU NGON
          Có một người ham uống rượu, nằm mơ thấy được rượu ngon. Đương lúc định đem rượu hâm nóng để uống, bỗng bị đánh thức, thế là hối hận nói rằng: “Nếu biết sớm như thế, chi bằng uống lạnh”.

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Mộng mĩ tửu Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 09/01/2020

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007


Previous Post Next Post