Dịch thuật: May thay giải cấu tương phùng (159) ("Truyện Kiều")


MAY THAY GIẢI CẤU TƯƠNG PHÙNG (159)
          Giải cấu 邂逅: không hẹn mà gặp, tình cờ gặp nhau, xuất xứ từ bài Dã hữu mạn thảo 野有蔓草phần Trịnh phong 鄭風 trong Kinh Thi.
Giải cấu tương ngộ
Thích ngã nguyện hề
邂逅相遇
適我願兮
(Không hẹn mà tình cờ gặp nhau
Thật là hợp với tâm nguyện của ta)

Giải cấu tương ngộ
Dữ tử giai tương (tang)
邂逅相遇
與子偕臧
(Không hẹn mà tình cờ gặp nhau
Ta cùng với nàng cùng chung hưởng niềm vui)

May thay giải cấu tương phùng
Gặp tuần đố lá, thoả lòng tìm hoa
(“Truyện Kiều” 159 – 160)
Sinh rằng giải cấu là duyên
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều
(“Truyện Kiều” 419 – 420) 
Giải cấu: Tình cờ gặp nhau
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Xét: Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, câu 160 này là:
Gặp tuần ĐUA lá, thoả lòng tìm hoa.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 18/01/2020
Previous Post Next Post