Dịch thuật: Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời (140) ("Truyện Kiều")


CỎ PHA MÀU ÁO NHUỘM NON DA TRỜI (140)
          Bài Tử khâm 子衿 Trịnh phong 鄭風 trong Kinh Thi gồm 3 chương, chương 1 viết rằng:
Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm?
青青子衿
悠悠我心
縱我不往
子寧不嗣音
(Xanh xanh là chiếc áo trên người chàng
U buồn là lòng em thương nhớ
Cho dù em không thể đến với chàng
Há lẽ nào chàng không có lời thăm hỏi)

Tuyết in sắc ngựa câu giòn
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời
(“Truyện Kiều” 139 – 140)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
          Thi Đại xa: nhuế y như đạm
          詩大車毳衣如菼
          (Thơ Đại xa kinh Thi: mùi áo xanh như cỏ đạm non)
          Thi Vệ phong: thanh thanh tử khâm
          詩衛風青青子衿
          (Thơ Vệ phong kinh Thi: áo gã xanh xanh)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Theo ý riêng, câu 140 trong “Truyện Kiều”, có lẽ Nguyễn Du liên tưởng đến câu “Thanh thanh tử khâm” trong Kinh Thi.
          Câu 140, bản của Bùi Khánh Diễn và “Tư liệu Truyện Kiều  - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn phiên Nôm đều là:
Cỏ pha MÙI áo nhuôm non da trời
          Câu “Thanh thanh tử khâm” ở bài “Tử khâm” phần "Trịnh phong" trong Kinh Thi. Bản của Bùi Khánh Diễn in là “Vệ phong”.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 14/01/2020
Previous Post Next Post