Dịch thuật: Quan Thánh Đế Quân là vị thần như thế nào

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN LÀ VỊ THẦN NHƯ THẾ NÀO

          Quan Thánh Đế Quân 关圣帝君 là Vũ Thánh Nhân 武圣人 mà Đạo giáo tôn phụng làm giáng thần trợ uy, còn được xưng là Quan Đế 关帝, Quan Công 关公. Nguyên vốn là võ tướng của Thục Hán Lưu Bị 刘备 thời Tam Quốc, tính Quan danh Vũ , tự Vân Trường 云长, người Giải Lương 解良 Bồ Châu 蒲州 (nay là Lâm Y 临猗 Sơn Tây 山西). Theo truyền thuyết, Quan Vũ sau khi mất, đầu chôn ở Lạc Dương 洛阳 Nam 河南, thân chôn ở núi Ngọc Tuyền 玉泉 Đương Dương 当阳Hồ Bắc 湖北, người đương thời cảm đức nghĩa của ngài, lập từ quanh năm thờ phụng. Đời Tống bắt đầu lưu truyền câu chuyện hiển linh ngài ứng lời triệu của Trương Thiên Sư 张天师 ở núi Long Hổ 龙虎, hiện hành ngự tiền, hàng ma phục quái. Tống Huy Tông 宋徽宗 vào niên hiệu Sùng Ninh 崇宁 nguyên niên (năm 1102) truy phong là Trung Huệ Công 忠惠公, niên hiệu Tuyên Hoà 宣和 thứ 5 (1123), phong là Nghĩa Dũng Vũ An Vương 义勇武安王. Đầu đời Minh tôn là Quan Tráng Mậu Công 关壮缪公, được phụng thờ cùng Nhạc Phi 岳飞trong Vũ miếu 武庙, các nơi xưng là Quan Nhạc miếu 关岳庙. Niên hiệu Vạn Lịch 万历 thứ 33 (năm 1605), phong là Tam Giới Phục Ma Đại Đế Thần Uy Viễn Chấn Thiên Tôn Quan Thánh Đế Quân 三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君. Niên hiệu Khang Hi 康熙 thứ 5 đời Thanh (1666), sắc phong làm Trung Nghĩa Thần Vũ Linh Hựu Nhân Dũng Uy Hiển Quan Thánh Đại Đế 忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝, khắc đá tại Quan Lâm 关林 Lạc Dương 洛阳. Sau đời Minh, miếu Quan Đế có khắp nơi, đồng thời được tôn là Vũ Thánh 武圣  xếp ngang hàng cùng với Văn Thánh Khổng Tử 文圣孔子. Hơn nữa, ngài được xem là Tài thần 财神, vị thần bảo hộ buôn bán, ai có tranh chấp, cầu ngài quyết đoán. Lúc hạn cần cầu mưa hoặc người bệnh cầu chữa trị đều cầu khấn Quan Đế. Ngài được xem là vị thần có sức mạnh nhất trong việc khu trục ác quỷ hung thần. Theo truyền thuyết, ngày 13 tháng 5 là thần đản của Quan Đế. Hậu thế những khuyến thiện thư giả thác Quan Đế như Quan Đế giác thế chân kinh 关帝觉世真经, Quan Đế minh thánh kinh 关帝明圣经, Giới sĩ tử văn 戒士子文... lưu truyển rất rộng. Sử xưng là:
          Nam cực Lĩnh biểu, Bắc cực hàn viên, phàm nhi đồng phụ nữ, vô hữu bất chấn kì uy linh giả. Hương hoả chi thịnh, tương dữ thiên đồng bất hủ.
          南极岭表, 北极寒垣, 凡儿童妇女, 无不有不震其威灵者. 香火之, 将与天地同不朽
          (Từ vùng Lĩnh biểu ở Nam cực đến nơi biên tái ở Bắc cực, phàm là trẻ em phụ nữ  không ai là không chấn động trước uy linh của ngài. Hương hoả phụng thờ ngài rất long trọng, cho ngài bất hủ cùng với trời đất)
                                          (Cai dư tùng thư 陔余丛书 quyển 35)

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 01/12/2019

Nguồn 
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
                   Vương Chí Trung 王志忠
                   Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996
Previous Post Next Post