Dịch thuật: "Phù" mà đạo sĩ dùng để khu ma trừ yêu là gì

“PHÙ” MÀ ĐẠO SĨ DÙNG ĐỂ KHU MA TRỪ YÊU LÀ GÌ

          “Phù” (bùa) của Đạo giáo là một trong những pháp thuật cơ bản nhất của Đạo sĩ, cũng gọi là “phù thư” 符书, “đan thư” 丹书. Cụ thể mà nói, “phù” chia làm “phù” và “lục” . “Phù” vốn là tín vật mà thời cổ dùng để điều động quân đội, Đạo giáo lấy đó dùng làm phương thức của đạo thuật. Nhìn chung, “phù” là những phù hiệu nhìn giống như chữ mà không phải chữ, nhìn giống hình vẽ mà không phải hình vẽ, được viết trên giấy vàng, trên lụa, những gì viết bên trên là những sự tình cụ thể yêu cầu thần linh đi làm. Còn “lục” cũng như vậy, được viết trên giấy vàng, trên lụa, nhưng gì viết bên trên là danh tính của cụ thể của thần linh được điều động. Kết hợp cả hai lại, có thể mệnh lệnh cho thần linh đi làm một việc nào đó. Chủng loại sự việc mà cụ thể có thể làm tương đối nhiều, thường thấy có:
          - Khu trừ yêu quái quấy nhiễu trên thân thể người bệnh.
          - Cầu xin Long vương làm mưa.
          - Triệu thỉnh thiên thần, lệnh sát quỷ.
          - Hoặc giả soi sét minh phủ, siêu độ vong linh.
          - Hoặc giả giáng tai hoạ cho quân địch.
          Kì thực, thuật “phù” của Đạo giáo là sự kế thừa vu thuật thời cổ. Trong hai tông phái lớn của Đạo giáo, đạo sĩ của Chính Nhất phái 正一派 mới có thuật “phù”, còn đạo sĩ Toàn Chân phái 全真派 chú trọng tu dưỡng khí huyết và thuật luyện đan thì không có thuật điều khiển chế ngự thần quỷ.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 08/12/2019

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post