Dịch thuật: Cống trà hiện tồn có những loại nàoCỐNG TRÀ HIỆN TỒN CÓ NHỮNG LOẠI NÀO

          “Cống trà” 贡茶 là loại trà ngon do nhân dân lao động trong xã hội phong kiến làm ra, bị quan viên địa phương sau khi chiếm hữu dâng lên cho quý tộc hoàng cung ẩm dụng. Làm ra “cống trà” tuy đem lại đau khổ cho nhân dân lao động, nhưng quả thực cũng đã chế tạo ra không ít những loại trà ngon, làm phong phú thêm kho báu về trà của Trung Quốc.
          “Cống trà” qua các đời có đến mấy chục loại, cho tới hiện nay có một số loại như sau:
          - Cố Chử Tử Duẫn 顾渚紫笋, tiến cống vào đời Đường đến năm Hồng Vũ 洪武 thứ 8 đời Minh.
          - Tây Hồ Long Tỉnh 西湖龙井, tiến cống vào đời Thanh.
          - Mông Đính Vân Vụ 蒙顶云雾, tiến cống vào đời Đường đến đời Thanh.
          - Vũ Di trà 武夷茶, tiến cống vào đời Đường đến năm Hồng Vũ洪武 thứ 24 đời Minh.
          - Hoàng Sơn Mao Phong 黄山毛峰, tiến cống vào đời Tống.
          - Kính Đình Lục Tuyết 敬亭绿雪, tiến cống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh.
          - Quân Sơn Ngân Châm 君山银针, tiến cống vào thời Hậu Đường đến cuối đời Thanh.
          - Bạch Hào Ngân Châm 白毫银针, tiến cống vào đời Bắc Tống.
          - Nhạn Đãng Mao phong 雁荡毛峰, tiến cống vào đời Minh.
          - Thiên Mục Thanh Đính 天目青顶, tiến cống vào đời Minh.
          - Ngũ Cái Sơn Mễ trà 五盖山米茶, tiến cống vào đời Minh.
          - Thanh Thành trà 青城茶, tiến cống vào đời Đường.
          - Hoàng Lang Mao Tiêm 黄郎毛尖, tiến cống vào đời Thanh.
          - Hợp La trà 合萝茶, tiến cống vào đời Thanh.
          - Cửu Long Mính trà 九龙茗茶, tiến cống vào năm Ung Chính 雍正thứ 5 đời Thanh.
          - Ngưu Để trà 牛抵茶, tiến cống vào đời Tống đến đời Minh.
          - Quý Định Vân Vụ trà 贵定云雾, tiến cống vào đời Minh đời Thanh.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 03/12/2019

Nguồn
ẨM TRÀ BẢO KIỆN 500 VẤN
饮茶保健 500
Biên soạn: Trần Huệ Trung 陈惠中, Trần Kiện Mẫn 陈健敏
     Trần Bân 陈斌, Trần Hiểu Thanh 陈晓清
Bắc Kinh: Nhân Dân quân y xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post