Dịch thuật: Bắt con hoẵng được bào ngư (Đạo kinh cố sự)

BẮT CON HOẴNG ĐƯỢC BÀO NGƯ

          Theo Bão Phác Tử - Nội thiên 抱朴子 - 内篇
          Ngày trước có một người ở Nhữ Nam 汝南 đặt lưới nơi đồng hoang để bắt con hoẵng, con hoẵng bị lọt vào lưới, nhưng chủ nhân đặt lưới không biết. Có mấy người đi buôn ngang qua trông thấy, thế là lén lấy con hoẵng. Họ chuẩn bị bỏ đi nhưng lại nghĩ, lấy đồ của người khác là không có đạo đức. Nhân đó có một người bèn đem bào ngư trên xe của mình đặt vào trong lưới, sau đó cả nhóm mới rời đi. Chủ nhân chiếc lưới đến, phát hiện trong lưới có một con bào ngư, lấy làm kì lạ, cho rằng nó là thần linh, nên không dám đem về nhà.
          Về sau, người trong thôn nghe được chuyện đó, liền cùng nhau lập miếu thờ bào ngư, tôn hiệu là “Bào Quân” 鲍君. Từ đó, người đến cúng bào ngư ngày càng đông, miếu được trang hoàng lộng lẫy, chiêng trống vang trời, ngày đêm liên miên không dứt. Trong số người bệnh đến cúng, có một người đã khỏi, bèn cho rằng là do “Bào Quân” phù hộ, mỗi lần đi ngang qua miếu, không lần nào là không đến bái tạ. Cứ như thế qua 7, 8 năm, chủ nhân ban đầu thả bào ngư cũng đi ngang qua miếu, hỏi thăm duyên cớ, mọi người liền đem tình hình sự việc thuật lại, thế là chủ nhân của bào ngư nói rằng:
          - Đó chỉ là một con bào ngư mắc trong lưới mà tôi đã thả ra, nó sao có thể là  thần linh được?
          Từ đó trở đi, việc cúng tế “Bào Quân” ở miếu cũng ngừng luôn.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 27/12/2019

Nguyên tác Trung văn
BỘ CHƯƠNG ĐẮC BÀO
捕獐得鲍
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post