Dịch thuật: Ô hợp chi chúng (thành ngữ)

Ô HỢP CHI CHÚNG
乌合之众
ĐÁM ĐÔNG Ô HỢP

Giải thích: Lâm thời tụ họp giống như bầy quạ. Ví đội ngũ lâm thời tụ lại, không có tổ chức kỉ luật
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Cảnh Yểm liệt truyện 后汉书 - 耿弇列传.

          Thời Hán, Cảnh Yểm 耿弇từ nhỏ đã ham học, nhanh nhẹn mưu kế, giỏi kị xạ, đối với việc xuất binh bố trận rất coi trọng. Năm 23, Tân vương triều do Vương Mãng 王莽 kiến lập bại vong, Hán Ai Đế Lưu Hân 汉哀帝刘欣 tức vị. Tướng lĩnh các nơi tấp nập khởi binh, nắm giữ chính quyền địa phương, thay đổi Quận thú, Huyện lệnh. Phụ thân Cản Yểm là Cảnh Huống 耿况cho rằng quan chức của mình là do Vương Mãng sắp đặt, nên trong lòng không yên. Cảnh Yểm lúc bấy giờ 21 tuổi, cáo biệt phụ  thân đi đến chỗ Ai Đế, nhân cơ hội dâng cống phẩm để cầu mong bản thân có được địa vị vững chắc.
          Ngày nọ, Cảnh Yểm trên đường bống gặp một người họ Vương , người này trá xưng là Tử Dư 子舆 con của Hán Thành Đế 汉成帝, tại Hàm Đan 邯郸khởi binh. Quan lại theo Cảnh Yểm lúc bấy giờ là Tôn Thương 孙仓, Vệ Bao 卫包đều nói rằng:
          - Lưu Tử Dư là con của Thành Đế, là chính thống của Hán thất, chúng ta nên quy thuận ông ta mới có lối thoát, ông định đi đến đâu?
          Cảnh Yểm chống tay chuôi kiếm nói rằng:
          - Tiểu nhân Lưu Tử Dư, sớm muộn gì cũng hàng giặc. Ta đến Trường An长安, tham gia đội quân Ngư Dương 渔阳, Thượng Cốc 上谷 do quốc gia tổ chức, ra vào Thái Nguyên 太原, Đại quận 代郡, đi về mấy chục ngày, lúc trở về sẽ thu thập đám đông ô hợp này, giống như khúc gỗ mục. Ta xem các người không biết tốt xấu, nhanh chóng sẽ gặp phải hoạ diệt vong.
          Tôn Thương, Vệ Bao hai người không nghe theo lời của Cảnh Yểm, đầu bôn đến người họ Vương.
          Trên đường đi, Cảnh Yểm nghe nói Lưu Tú 刘秀 đang tại Lư Nô 卢奴, thế là đầu bôn Lưu Tú, được sự tín nhiệm của Lưu Tú, nhiều lần khắc địch chiến thắng, trong sự nghiệp Lưu  Tú bình định thiên hạ, ông đã lập công lao hãn mã.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 31/10/2019

Nguyên tác Trung văn
Ô HỢP CHI CHÚNG
乌合之众
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004


Previous Post Next Post