Dịch thuật: Ban thị phi (Tiếu lâm quảng kí)搬是非
    寺中塑三教像, 先儒, 次释, 后道. 道士见之, 即移老君于中. 僧见, 又移释迦于中. 士见, 仍移孔子于中. 三圣自相谓曰: 我们原是好好的, 却被这些小人搬来搬去搬坏了.”
                                  (笑林广记 - 讥刺部)

BAN THỊ PHI
          Tự trung tố tam giáo tượng, tiên Nho, thứ Thích, hậu Đạo. Đạo sĩ kiến chi, tức di Lão Quân vu trung. Tăng kiến, hựu di Thích Ca vu trung. Sĩ kiến, nhưng di Khổng Tử vu trung. Tam Thánh tự tương vị viết: “Ngã môn nguyên thị hảo hảo đích, khước bị giá ta tiểu nhân ban lai ban khứ ban hoại liễu”.
                                                              (Tiếu lâm quảng kí – Cơ thích bộ)

BAN THỊ PHI
          Trong một ngôi miếu nọ đắp Thánh tượng của tam giáo, trước tiên là tượng của Nho giáo, thứ đến là tượng của Phật giáo, sau cùng là tượng của Đạo giáo. Một vị Đạo sĩ nhìn thấy, bèn dời tượng Thái Thượng Lão Quân vào giữa. Vị hoà thượng nhìn thấy, lại dời tượng Thích Ca Mâu Ni vào giữa. Anh học trò sau khi nhìn thấy, cũng dời tượng Khổng Tử vào giữa. Ba Thánh tượng nói với nhau: “Chúng ta vốn đang yên lành, lại bị mấy tên tiểu nhân dời tới dời lui đâm ra dời bậy”.

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Ban thị phi Cơ thích bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 25/11/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post