Sáng tác: SenHỒN SEN
Bút sen một chiếc vẽ vời
Vở sen mấy lá chép lời từ bi
Mực sen lăn giọt Đường thi
Nghiên sen đọng hạt xuân thì thế gian
                                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                                          Quy Nhơn 31/3/2018
                                                                                          Rằm tháng 2 Mậu Tuất


Previous Post Next Post