Sáng tác: Khúc tháng 9KHÚC THÁNG CHÍN
Bên tai vẳng “Tiếng tơ đồng”
Dang tay ôm lấy một vòng thời gian
Ngoài kia Thu mới chớm sang
Ô kìa con bướm nhẹ nhàng bay qua
                                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                                  Quy Nhơn 10/10/2019
Previous Post Next Post