Dịch thuật: Thiên la địa võng (thành ngữ)

THIÊN LA ĐỊA VÕNG
天罗地网
LƯỚI TRỜI LƯỚI ĐẤT

Giải thích: lưới giăng la liệt trên trời dưới đất. Ví trên dưới trái phải đều bao vây nghiêm mật, khiến cho người bị bao vây không thể nào thoát được.
Xuất xứ: Nguyên . Quan Hán Khanh 关汉卿: Đơn đao hội 单刀会.

          Năm 210, Lưu Bị 刘备 đến Kinh Khẩu 京口, hướng đến Tôn Quyền 孙权 mượn Kinh Châu 荆州 làm nơi đứng chân lâm thời. Chu Du 周瑜 ra sức chủ trương bắt giữ cả nhóm Lưu Bị. Lỗ Túc 鲁肃 lại chủ trương đem Kinh Châu cho Lưu Bị mượn, để Tào Tháo 曹操có thêm một kẻ địch. Tôn Quyền tiếp nhận kiến nghị của Lỗ Túc.
          Tôn Quyền cho Lưu Bị mượn Kinh Châu, là kết quả hai bên hỗ tương lợi dụng trước mặt kẻ địch chung lớn mạnh là Tào Tháo, Tôn Quyền không nghĩ đến việc “mượn” trường kì, Lưu Bị cũng không muốn dễ dàng trả lại. Sau trận chiến Xích Bích 赤壁, thế lực của Tào Tháo tạm thời lui về phương bắc, Kinh Châu trong tay Lưu Bị, bắc tiến đến Hà Nam 河南, có thể truy kích Tào Tháo; thuận dòng xuống phía đông thì có thể trực tiếp chống lại Đông Ngô, đó là điều mà Tôn Quyền không muốn.
          Năm 215, Tôn Quyền phái sứ giả đi gặp Lưu Bị, yêu cầu trả lại Kinh Châu. Lưu Bị lấy lí do sau khi đoạt lấy Lương Châu 凉州 mới trả nên đã cự tuyệt. Lúc bấy giờ, Lưu Bị muốn chiếm cứ Ích Châu 益州, bèn để Quan Vũ 关羽 đem binh trấn giữ Kinh Châu. Tôn Quyền bái Lỗ Túc làm Phấn vũ hiệu uý 奋武校尉, đem binh đồn trú Lục Khẩu 陆口, sau đó dời binh đến Ích Dương 益阳, cách sông ở thế giằng co với Quan Vũ đang trấn thủ Kinh Châu, hai bên đều như hổ nhìn chằm chằm. Lỗ Túc phái người qua sông đưa thư cho Quan Vũ, mời Quan Vũ đến dinh trung dự yến, dự tính trong buổi tiệc sẽ yêu cầu Quan Vũ trả Kinh Châu. Nếu mềm mỏng không có hiệu quả thì sẽ cứng rắn.
          Quan Vũ biết rõ kế đó, nhưng để cho Lỗ Túc không nắm được cán, Quan Vũ không quan tâm đến sự phản đối của chúng tướng, dẫn vệ binh, đơn đao phó hội.
          Trong vở kịch, Quan Hán Khanh miêu tả cảnh yến hội là:
          Lỗ Túc “sắp đặt việc bắt phụng bắt rồng, chuẩn bị thiên la địa võng, nói là yến tiệc đãi khách, nhưng thực chất là chiến trường sát nhân.”
          Quan Vũ cuối cùng đã thoát thân được an toàn.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 15/10/2019

Nguyên tác Trung văn
THIÊN LA ĐỊA VÕNG
天罗地网
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post