Dịch thuật: Khiêu tảo dược (Tiếu lâm quảng kí)跳蚤药
    一人卖蚤药, 招牌上写出 卖上好蚤药”. : “何以用法?” 答曰: “捉住虼蚤, 以药涂其嘴, 即死矣.”
                              (笑林广记 - 术业部)

KHIÊU TẢO DƯỢC
          Nhất nhân mại tảo dược, chiêu bài thượng tả xuất “Mại thượng hảo tảo dược”. Vấn: “Hà dĩ dụng pháp?” Đáp viết: “Tróc trú khất tảo, dĩ dược đồ kì chuỷ, tức tử hĩ.”
                                                     (Tiếu lâm quảng kí – Thuật nghiệp bộ)

THUỐC DIỆT BỌ CHÉT
          Có người bán thuốc diệt bọ chét, trên nhãn hiệu ghi rằng “Bán thuốc diệt bọ chét loại thượng hảo hạng”. Có người hỏi: “Cách dùng như thế nào?” Người bán thuốc đáp rằng: “Chỉ cần bắt con bọ chét, dùng thuốc này bôi lên miệng nó, thì nó sẽ chết ngay.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Khiêu tảo dượcThuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 22/10/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post