Dịch thuật: Chuyện về cái đuôi của chim công

CHUYỆN VỀ CÁI ĐUÔI CỦA CHIM CÔNG

          Ngày xưa, trên một ngọn núi mọc đầy cây cối, có nhiều loài thú sống trong đó. Ngày nọ, một vị tiên nhân đến nói với các loài thú rằng:
          - Ai cảm thấy tướng mạo của mình khó coi, cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp thay đổi, để tướng mạo các ngươi đẹp hơn.
          Nhưng bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng không chịu cho tướng mạo của mình là xấu xí, chúng đều cảm thấy mình rất đẹp.
          Vị tiên nhân nói với con khỉ:
          - Với tướng mạo của mình, ngươi có hài lòng không?
          Con khỉ kiêu ngạo đáp rằng:
          - Tôi cảm thấy tôi rất đẹp.
          Rồi khỉ chỉ vào ngựa nói rằng:
          - Mặt anh ngựa dài quá, xin tiên nhân sửa cho anh ấy, để tướng mạo của anh ấy đẹp lên một chút.
          Ngựa vừa nghe qua liền nổi cơn giận, đá khỉ liền mấy cái, nói rằng:
          - Tôi hài lòng với tướng mạo của tôi. Chỉ có đại ca voi tướng mạo khó coi, mũi anh ấy quá dài, xin tiên nhân ra tay giúp anh ấy sửa lại một chút.
          Voi nghe qua cũng liền nổi giận, liền phun mấy ngụm nước vào ngựa. Lúc ngựa định né, bỗng thấy trên cây có một con chim công, liền nói:
          - Cái đuôi của em chim công khó coi quá, ta thấy nó mới cần tiên nhân giúp.
          Chim công trên cây lập tức nói với vị tiên nhân rằng:
          - Cái đuôi của con vừa ngắn vừa nhỏ, quả thực là khó coi, nếu có cách nào sửa đổi thì thật là hay.
          Vị tiên nhân bảo chim công bay xuống, rồi nhổ từng sợi lông đuôi ngắn, sau đó thay vào một túm lông vừa dài vừa đều, lại đẹp. Làm xong tiên nhân bỏ đi.
          Chim công bay lên cây lại, xoè đuôi ra, mặt trời chiếu đến, đuôi nó phát ra ánh sáng lấp lánh, mấy con thú đều kinh ngạc kêu lên:
          - Quả là đẹp! Đẹp quá!
          Nhưng trong lòng bọn chúng vừa đố kị vừa hối hận.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 11/10/2019

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post