Dịch thuật: Khu văn (Tiếu lâm quảng kí)驱蚊
    一道士自夸法术高强, 撇得好驱蚊符. 或请得以贴室中, 至夜蚊虫愈多. 往咎道士, 道士曰: 吾试往视之.” 见所贴符曰: “原来用得不如法耳.” : “如何用法?” : “每夜赶好蚊虫, 须贴在帐子里面.”
                                   (笑林广记 - 僧道部)

KHU VĂN
          Nhất đạo sĩ tự khoa pháp thuật cao cường, phiệt đắc hảo khu văn phù. Hoặc thỉnh đắc dĩ thiếp thất trung, chí dạ văn trùng dũ đa. Vãng cữu đạo sĩ, đạo sĩ viết: “Ngô thí vãng thị chi.” Kiến sở thiếp phù viết: “Nguyên lai dụng bất như pháp nhĩ.” Vấn: “Như hà dụng pháp?” Viết: “Mỗi dạ cản hảo văn trùng, tu thiếp   tại trướng tử lí diện.”
                                                                  (Tiếu lâm quảng kí – Tăng đạo bộ)

XUA MUỖI
          Một vị đạo sĩ tự khoe phép thuật cao cường, giỏi viết bùa xua muỗi. Có người đến thỉnh bùa về dán trong nhà, đêm đến muỗi lại càng nhiều. Người nọ bèn đến trách đạo sĩ, đạo sĩ nói rằng: “Để ta đi xem thử.” Đạo sĩ đến chỗ dán lá bùa, nói rằng: “Hoá ra là ông dùng bùa không đúng phép rồi.” Người nọ hỏi: “Thế dùng như thế nào?” Đạo sĩ bảo: “Mỗi tối đuổi hết muỗi đi, rồi đem bùa dán ở trong mùng.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Khu vănTăng đạo bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 04/9/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post