Dịch thuật: Truyền thuyết Đại Vũ trị thuỷ


TRUYỀN THUYẾT ĐẠI VŨ TRỊ THUỶ

Ông Thuấn xử tử ông Cổn tại Vũ sơn 羽山, tiếp đó, lại sai con ông Cổn là Vũ đi trị thuỷ.
          Ông Vũ thay đổi những biện pháp cũ mà phụ thân đã dùng, dẫn bách tính, mang công cụ đi khắp 9 châu, đầu tiên khám sát địa hình, điều tra nghiên cứu kĩ lưỡng, phân tích nguyên nhân. Ông dùng biện pháp đào mương dẫn nước, cho nước chảy thông ra đường sông, rồi đổ ra biển, cuối cùng chinh phục được hồng thuỷ.
          Ông vũ chịu muôn vàn gian khổ, mất một khoảng thời gian dài đến 13 năm để trị hồng thuỷ. Trong 13 năm đó, ông cùng bách tính lao động, đào đất, gánh đất, vất vả đến nỗi lông chân rụng sạch. Truyền thuyết kể rằng, ông Vũ dốc lòng trị thuỷ, 13 năm không về nhà lần nào, từng 3 lần đi ngang qua quê hương mà cũng chẳng về nhà. Có một lần, người vợ là Đồ Sơn thị 涂山氏 sinh ông Khải , ông Vũ từ cửa bước qua, nghe tiếng khóc của con cũng không bước vào, mà vội theo đoàn người đi trị thuỷ.
          Trải qua 13 năm nỗ lực, cuối cùng ông Vũ hoàn thành sự nghiệp mà phụ thân chưa làm xong. Về sau mọi người tán dương công lao trị thuỷ to lớn của ông, gọi ông là “Đại Vũ” 大禹.
          Sau khi ông Thuấn qua đời, nhân vì Đại Vũ có công trị thuỷ, mọi người nhất trí chọn ông làm người kế thừa, trở thành thủ lĩnh của liên minh bộ lạc.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 29/8/2019

Nguồn
VĂN NGÔN VĂN TOÀN GIẢI
文言文全解
Chủ biên: Thẩm Diễm Xuân 沈艳春
            Đô Hưng Đông 都兴东
             Hà Thục Quyên 何淑娟
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2003.


Previous Post Next Post