Dịch thuật: Mèo và chuột

MÈO VÀ CHUỘT

          Có một ngày, mèo nói với lũ chuột rằng:
          - Ta đã đắc đạo rồi, hiện là một cao tăng, hôm nay ta giống như vị Phật sống giảng kinh, phổ độ chúng sinh, chúng bay đến mà nghe!
          Lũ chuột nghe qua, chúng nhìn nhau bàn luận:
          - Đó là cao tăng ăn thịt, chúng ta trước tiên đi hỏi thử, xem lão ta ăn thứ gì để tránh bị mắc bẫy.
          Lũ chuột chạy đến hỏi mèo. Mèo đáp rằng:
          - Ta đã không ăn thịt nữa rồi, hiện mỗi ngày chỉ ăn cỏ non trên sườn núi, uống giọt sương trên cỏ thôi.
          Lũ chuột cho mèo là vị Lạt ma tốt nên đều đến nghe mèo giảng kinh.
          Quả nhiên mèo mặc cà sa, ngồi trên đàn giảng kinh vô cùng trang nghiêm. Mèo giảng nhiều điều răn cấm sát sinh và không ăn thịt.
          Nghe xong kinh, lũ chuột chen nhau bước ra bên ngoài. Đương lúc cả bầy chen nhau ngoài cửa, mèo liền lén nhảy xuống đàn, chộp lấy con chuột ở cuối cùng.
          Ngày ngày giảng kinh, ngày ngày ăn thịt, một thời gian lâu, lũ chuột cảm thấy đồng bọn ít dần, mới không an tâm. Cả bọn bàn nhau:
          - Nói không chừng lão mèo vẫn đang ăn thịt chúng ta, nếu không, tại sao bọn chúng ta lại ít dần đi. Chúng ta đi xem thử trong phân của lão có thứ gì!
          Lũ chuột chạy đi lén xem, nhìn thấy sau khi lão mèo đại tiện xong liền dùng tro lấp lại. Đợi mèo đi khỏi, lũ chuột lén khươi đống phân mèo ra xem, phát hiện trong phân của mèo dính rất nhiều lông chuột. Lũ chuột phút chốc hiểu ra.
          Qua ngày hôm sau, lũ chuột vẫn đi nghe mèo giảng kinh, nhưng trước khi mèo giảng, chúng sai một đại biểu đến trước mặt mèo nói rằng:
          - Thưa cao tăng mèo, ngài giảng kinh vất vả quá, chúng tôi kính dâng ngài một cái lục lạc đeo cổ! Bởi ngài là vị Phật sống, vị đại Lạt ma, đeo lục lạc vào, ngài đi đến đâu chúng tôi đều biết để bày tỏ lòng thành kính.
          Mèo nghe qua vô cùng vui mừng, lập tức đeo vào cổ. Sau khi giảng kinh xong, mèo lại đi ăn con chuột cuối cùng,
          Đương khi mèo vồ, lục lạc vang lên, lũ chuột quay đầu lại nhìn, phút chốc mèo lộ nguyên hình.
          Thế là, lũ chuột phẫn nộ nói rằng:
          - Hoá ra ông là kẻ giả mạo, giảng kinh giả. Được rồi đó, ai còn đến nghe ông giảng kinh nữa!
          Từ đó, lũ chuột không còn đến nghe mèo giảng kinh nữa.
         
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 28/8/2019

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post