Dịch thuật: Huý thâu kì (Tiếu lâm quảng kí)



讳输棋
    有自负棋高, 与人角, 连负三局. 次日, 人问之曰: 昨日较棋几局? 答曰: 三局. 又问: 胜负何如? : 第一局我不曾赢, 第二局他不曾输, 第三局我本等要和, 他不肯罢了.”
                          (笑林广记 - 术业部)

HUÝ THÂU KÌ
          Hữu tự phụ kì cao, dữ nhân giác, liên phụ tam cục. Thứ nhật, nhân vấn chi viết: “Tạc nhật giảo kì kỉ cục?” Đáp viết: “Tam cục”. Hựu vấn: “Thắng phụ hà như?” Viết: “Đệ nhất cục ngã bất tằng doanh, đệ nhị cục tha bất tằng thâu, đệ tam cục ngã bản đẳng yếu hoà, tha bất khẳng bãi liễu.”
                                                           (Tiếu lâm quảng kí- Thuật nghiệp bộ)

HUÝ NÓI THUA
          Có người tự phụ là đánh cờ giỏi, cùng với người khác tỉ thí, anh ta thua liền ba ván. Ngày hôm sau, có người hỏi: “Hôm qua đánh mấy ván cờ?” Anh ta đáp rằng: “Ba ván”. Người nọ hỏi tiếp: “Thắng thua như thế nào?” Anh ta nói: “Ván thứ nhất tôi không thắng, ván thứ hai anh ta không thua, ván thứ ba tôi vốn muốn hoà nhưng anh ta không chịu.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Huý thâu kìThuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 25/7/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post