Dịch thuật: Nguồn gốc họ Khâu (Bách gia tính)NGUỒN GỐC HỌ KHÂU

Về nguồn gốc họ (tính) Khâu chủ yếu xuất phát từ tính Khương , là hậu duệ của Khương Thái Công.
          Đầu thời Tây Chu, Thái sư Lữ Thượng 吕尚 (tính Khương ) nhân có công phò tá Vũ Vương 武王 diệt Thương, được phong ở đất Tề , kiến lập đô thành Doanh Khâu 营丘nước Tề, hiệu xưng là Tề Thái Công 齐太公, tục xưng Khương Thái Công 姜太公. Con cháu đời sau của ông có người lấy tên đất làm thị, xưng là Khâu thị. Sử xưng là “Khâu thị chính tông” 丘氏正宗.
          Thời cổ, chữ (khâu) và chữ (khâu) dùng thông nhau, trước đời Thanh đa phần dùng làm tính thị. Thời Ung Chính 雍正, để tị huý danh hiệu của Khổng Tử 孔子, hạ lệnh đổi chữ sang thành chữ .
          Thời Dân Quốc, có người trong tộc tính , đổi dùng họ gốc là , nhưng đại đa số vẫn dùng chữ này.
Họ Khâu ước chiếm 0,27% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 77. Các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông, Hồ Bắc có nhiều người mang họ .

Danh nhân các đời
          Thời Tây Hán có văn học gia Khâu Trọng 丘仲, nhà Lương thời Nam Triều có văn học gia Khâu Trì 邱迟. Thời Đường có thi nhân Khâu Vi 丘为. Thời Tống có tướng kháng Kim Khâu Hoán 丘奂, Nho học gia Khâu Phú Quốc 丘富国. Thời Nguyên có Trường Xuân chân nhân Khâu Xứ Cơ 丘处机, thi nhân Khâu Nhất Trung 丘一中. Thời Minh có Thái tử Thái sư Khâu Phúc 丘福, thi nhân Khâu Cát 丘吉. Thời Thanh thủ lĩnh quân Thái Bình “Khâu lão hổ” Khâu Triều Quý 邱朝贵, hí khúc gia Khâu Viên 邱园.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 18/6/2019

Nguyên tác Trung văn
 KHÂU TÍNH UYÊN NGUYÊN
邱姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post