Dịch thuật: Hạng Vũ phá phủ trầm chu

HẠNG VŨ PHÁ PHỦ TRẦM CHU

          Hạng Vũ 项羽 là cháu của Hạng Yên 项燕 - tướng nước Sở thời Chiến Quốc, một trong những nhân vật đại biểu về tư tưởng quân sự của Trung Quốc. Có thể nói, Hạng Vũ là một trong những mãnh tướng có tài và có năng lực trong lịch sử Trung Quốc. Người đời sau đánh giá ông là “Vũ chi thần dũng, thiên cổ vô nhị” 羽之神勇, 千古无二 (thần dũng của Hạng Vũ, ngàn năm không có người thứ hai).
          Cuối triều Tần, nhân dân các nơi lần lượt khởi nghĩa, phản đối sự thống trị bạo ngược của triều Tần. Lãnh tụ quân khởi nghĩa nổi tiếng nhất là Trần Thắng 陈胜, Ngô Quảng 吴广, tiếp đó có Hạng Vũ项羽 và Lưu Bang 刘邦. Dưới đây sẽ thuật lại câu chuyện “phá phủ trầm chu” 破釜沉舟 (đập vỡ nồi, đục thủng thuyền) của Hạng Vũ.
          Một năm nọ, 30 vạn nhân mã của nước Tần bao vây Cự lộc 钜鹿 (nay là huyện Bình Hương 平乡 tỉnh Hà Bắc 河北) của nước Triệu. Triệu Vương liền đêm cầu cứu Sở Hoài Vương 楚怀王. Sở Hoài Vương phái Tống Nghĩa 宋义 làm Thượng tướng quân, Hạng Vũ làm thứ tướng, thống lĩnh 20 vạn nhân mã đi cứu Triệu. Ai ngờ, Tống Nghĩa nghe nói thế lực quân Tần lớn mạnh, đi được nửa đường thì dừng lại không đi tiếp. Trong quân không còn lương thực, binh sĩ lấy rau và đậu tạp nấu ăn, ông ta cũng chẳng quan tâm, chỉ biết tổ chức yến tiệc cho mình ăn uống. Hạng Vũ rất giận, bèn giết Tống Nghĩa, tự mình “thay Thượng tướng quân” dẫn binh đi cứu Triệu.
          Trước tiên Hạng Vũ phái một nhóm quân, chặt đứt đường vận lương của quân Tần, còn mình đích thân dẫn quân chủ lực vượt qua Chương hà 漳河giải cứu Cự Lộc.
          Toàn bộ quân Sở sau khi vượt qua Chương Hà, Hạng Vũ bảo quân sĩ ăn một bữa cơm thật no, mỗi người lại mang theo lương thực cho hai ba ngày, sau đó truyền lệnh: đem những thuyền đã vượt sông (thời cổ gọi là “chu” ) đục thủng cho chìm, đem những nồi nấu cơm (thời cổ gọi là ‘phủ” ) đập vỡ. đem những phòng ốc phụ cận thiêu huỷ. Đó gọi là “phá phủ trầm chu”. Hạng Vũ dùng biện pháp này để biểu thị sự quyết tâm chỉ có tiến mà không có thoái, nhất định phải giành được thắng lợi.
          Binh sĩ quân Sở thấy chủ soái quyết tâm như thế, ai nấy cũng quyết tâm không định sống sót quay về. Dưới sự chỉ huy của Hạng Vũ, bọn họ lấy một đương mười, lấy mười đương trăm, liều chết xông lên giết quân Tần, trải qua 9 lần liên tục xung phong, quân Tần bị đánh bại. Mấy chủ tướng của quân Tần, có người bị giết, có người bị bắt, có người đầu hàng. Trận đó không những giải vây được Cự Lộc mà còn đánh cho quân Tần không thể phấn chấn trở lại được nữa. Qua hai năm sau triều Tần bị diệt vong.
          Sau đó, Hạng Vũ chính thức làm Thượng tướng quân, nhiều nhánh quân khác đều quy thuận theo sự thống lĩnh và chỉ huy của ông, uy danh của Hạng Vũ lan truyền khắp thiên hạ.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 28/5/2019

Nguyên tác Trung văn
HẠNG VŨ PHÁ PHỦ TRẦM CHU
项羽破釜沉舟
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 2)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post