Dịch thuật: Lời thề của quạ

LỜI THỀ CỦA QUẠ

          Có một người làm vườn, trồng được một vườn nho sai trái. Đương lúc nho chín, trên giàn từng chùm từng chùm bóng láng mọng nước, thì nhà không còn củi để đun, anh ta cần phải lên núi đốn củi.
          Anh ta sợ người ta đến hái trộm nho, đương lúc khó xử, một con quạ bay đến nói với anh ta:
          - Ông anh, không sao đâu, ông anh cứ đi lên núi đốn củi đi, để tôi thay ông anh canh giữ cho.
          Người làm vườn nói rằng:
          - Mầy làm sao canh giữ được?
          Quạ nói rằng:
           - Đơn giản thôi. Người nào lén hái nho, tôi sẽ mổ mắt hắn, đồng thời tôi hô hoán lên, ông anh sẽ tới.
          Người làm vườn suy nghĩ một lát rồi nói:
          - Nhưng mầy lén hái ăn thì sao?
          Quạ thuận miệng thề rằng:
          - Nếu tôi lén ăn nho, thì hằng năm vào lúc này, mỏ của tôi sẽ bị loét.
          Cuối cùng quạ còn nói:
          - Ông anh yên tâm đi, tôi không bao giờ làm điều xấu như thế đâu.
          Người làm vườn tin lời của quạ, giao vườn nho cho nó, còn mình lên núi đốn củi.
          Trong phút chốc thuận tiện, quạ bay từ giàn nho này qua giàn nho khác, mổ từ chùm nho này sang chùm nho khác, ăn thật nhiều. Khi người làm vườn trở về, mỏ của quạ bị nho trít lại mở không ra.
          Từ đó trở đi, cho mãi đến ngày nay, mỗi khi nho chín, là lúc mỏ của quạ bị loét, nó mài mỏ dưới đất không ngừng
          Cho nên những người trồng cây ăn quả có câu:
          Bồ đào thục đích thời hậu, ô nha chuỷ thượng sinh sang
          Tự thực kì ngôn đích nhân môn, đô tượng tha nhất dạng
          葡萄熟的時候, 烏鴉嘴上生瘡
          自食其言的人們, 都像他一樣
          Khi nho chín, mỏ của quạ bị loét
          Những kẻ nuốt lời hứa của mình, cũng giống như nó vậy.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 24/4/2019

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post