Dịch thuật: Hoạn quan Y Lệ mưu hại thái tử nước Tống

HOẠN QUAN Y LỆ MƯU HẠI THÁI TỬ NƯỚC TỐNG

          Năm 547 trước công nguyên (Tống Bình Công 宋平公 năm thứ 29), trước năm này, Đại phu nước Tống là Nhuế Tư Đồ 芮司徒  sinh được một cô con gái, nhân vì toàn thân có màu đỏ, lại mọc lông, nên đã đem vứt bỏ dưới chân đê. Phu nhân của Tống Cung Công 宋共公 liền nhặt đưa về, đặt tên là “Khí” (vứt bỏ). Không ngờ, sau khi trưởng thành, Khí vô cùng xinh đẹp. Tống Bình Công (1) nhìn thấy liên thu nạp làm cơ thiếp. Được sự sủng ái, Khí sinh ra một người con trai, đặt tên là Tá . Tướng mạo của Tá xấu xí, nhưng tính tình lại rất ôn thuận. Ngược lại, thái tử Toạ 痤 tướng mạo đẹp đẽ, nhưng tính tình lại rất ác độc, đến nỗi Tả sư Hướng Nhung 向戎 không thích. Một hoạn quan của thái tử Toạ tên là Y Lệ 伊戾, không được thái tử sủng tín. Mùa thu năm đó, sứ giả nước Sở đến thăm nước Tấn, trên đường đi ngang qua nước Tống. Thái tử Toạ muốn có mối quan hệ với nước Sở, quyết định mời dùng bữa cơm ngoài trời. Y Lệ xin được đi cùng, Bình Công bảo rằng:
          - Chẳng phải thái tử không thích nhà ngươi sao?
          Y Lệ đáp rằng:
          - Tiểu nhân hầu hạ quân tử, có bị chán ghét cũng không dám rời xa, có được ưa thích cũng không dám dựa kề, chỉ có thể cung kính phục vụ mệnh lệnh, thần sao dám hai lòng được?
          Nhưng, Y Lệ theo thái tử đi chẳng bao lâu, liền chạy đến chỗ Bình Công báo rằng:
          - Thái tử chuẩn bị làm loạn, đang cùng với người nước Sở đính lập minh ước.
          Bình Công hỏi:
          - Nó ta đã là thái tử lại còn muốn gì nữa?
          Y Lệ đáp rằng:
          - Ông ta muốn nhanh chóng lên ngôi quốc quân.
          Tống Bình Công sai người đến hiện trường xem thử, quả nhiên phát hiện có một số đồ vật dùng trong lúc minh thệ. Kì thực, những đồ này đều là do Y Lệ đặt trước. Bình Công hỏi Khí và Hướng Nhung, họ đều chứng thực lời báo cáo của Y Lệ. Bình Công bèn bắt nhốt thái tử Toạ. Thái tử nói rằng:
          - Chỉ có Tá ra mặt làm chứng ta mới có thể miễn tội chết.
Liền sai người đi mời người anh em là Tá, đồng thời nói rằng:
          - Nếu như đến giữa trưa mà Tá chưa đến, ta biết là mình chết chắc.
          Hướng Nhung nghe được liền đi tìm cách trò chuyện với Tá, nói chuyện lôi thôi dài dòng mãi không chịu dứt. Nhìn thấy đã qua buổi trưa, Tá vẫn chưa đến, thái tử cho rằng Tá không muốn làm chứng, bèn tự sát.

Chú của người dịch:
1- Tống Bình Công là con của Tống Cung Công.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 20/4/2019

Nguyên tác Trung văn
HOẠN QUAN Y LỆ MƯU HẠI TỐNG QUỐC THÁI TỬ
宦官伊戾谋害宋国太子
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post