Dịch thuật: Người nước Tống ăn thịt người

NGƯỜI NƯỚC TỐNG ĂN THỊT NGƯỜI

          Năm 595 trước công nguyên (Sở Trang Vương 楚庄王năm thứ 19, Tống Văn Công 宋文公năm thứ 16), sau khi giành được thắng lợi đối với nước Tấn, nước Sở đã tập trung chú ý vào minh quốc của nước Tấn là nước Tống. Nửa năm sau đó, nước Sở phái sứ giả đi thăm nước Tề. Sở Trang Vương 楚庄王cố ý sắp xếp sứ giả khi đi ngang nước Tống không chào quan phương nước Tống, công khai khiêu chiến với nước Tống. Người nắm giữ quốc chính nước Tống là Hoa Nguyên 华元cho rằng, nước Sở làm như thế là coi khinh nước Tống. Đối với nước Tống mà nói, bị coi khinh coi như sắp diệt vong, mà giết chết sứ giả cũng đồng nghĩa với diệt vong. Cả 2 sẽ gây hoạ diệt vong, chi bằng giết chết sứ giả. Khi Sở Trang Vương nghe tin sứ giả bị giết, vui mừng nhảy lên, đến mức giày không kịp xỏ, kiếm không kịp đeo, xe không kịp ngồi, liền tập hợp quân đội. Tháng 9, quân đội nước Sở bao vây đô thành nước Tống, chặt đến mức nước cũng không thoát ra được. Nước Tấn nói sẽ phái quân cứu viện nước Tống, nhưng trên thực tế lại sợ nước Sở, không phát binh. Đến tháng 5 năm sau, đô thành nước Tống bị vây khốn, lương thực củi đốt không còn. Theo lời kể, để khỏi bị đói, mọi người bắt đầu ăn thịt trẻ con. Do bởi không nỡ ăn thịt con mình, nhà nhà đổi con cho nhau, đem xương đốt thay củi. Thảm kịch đó, trong thời đại chiến tranh liên miên, không phải là không thể phát sinh. Nói đó là bước lùi của văn minh vẫn chưa bằng nói đó là sự tàn ác của nhân loại đối với chính mình. Đồng thời với đó, với quân Sở cũng xuất hiện nguy cơ về lương thực. Sở Trang Vương muốn triệt binh, bị đại thần khuyên can, quyết định dựng nhà, trồng trọt, dùng cách đó để kéo dài kế sách, tăng áp lực cho quân Tống. Quân Tống quả nhiên trúng kế, lo sợ, quyết định giảng hoà có điều kiện với quân Sở, nếu không sẽ liều tới cùng. Nước Sở cũng không dám quá cứng liền lui quân 30 dặm, cùng với Tống đính lập minh ước, nhấn mạnh hai bên không được lừa gạt lẫn nhau.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 19/3/2019

Nguyên tác Trung văn
TỐNG QUỐC ĐÍCH NHÂN NGẬT NHÂN
宋国的人吃人
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post