Dịch thuật: Hồ li làm vương

HỒ LI LÀM VƯƠNG

          Ngày xưa có một con hồ li tham lam, để tìm thức ăn, nó chạy vào trong thôn, trong lúc sơ ý, té vào chậu màu của phường nhuộm. Nó vội vàng trèo ra rồi chạy mất. Mặt trời vừa mọc ra, trên người nó phát ra màu sắc như bảo thạch. Vào trong rừng, những con hồ li khác nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc, liền hỏi:
          - Anh là ai vậy?
          Hồ li đáp rằng:
          - Ta là Giáp Triều. Ngọc Hoàng Đại Đế phái ta đến làm quốc vương loài thú 4 chân.
          Bầy hồ li đem lời của nó truyền cho những con hồ li và con thú khác. Mọi người trước giờ chưa nhìn thấy qua màu sắc như trên thân nó, đều tôn nó làm quốc vương của loài thú 4 chân. Thế là nó cưỡi trên lưng voi lớn, bảo sư tử tập trung bên cạnh để bảo vệ, tiền hô hậu ủng, đi tuần du khắp nơi.
          Vế sau, nó lại truyền lời cho cọp và những con thú khác, bảo chúng bất luận xa gần đều phải đến triều bái.
          Một hôm, nó nhớ đến mẹ, muốn đưa mẹ đến để hưởng vinh hoa phú quý. Mẹ nó ở trong một sơn cốc, nó sai một con hồ li đi đến nơi đó đón, nói rằng:
          - Mẹ à! Con hiện đang làm quốc vương, mẹ mau đến đây đi.
          Mẹ nó hỏi con hồ li được sai đi rằng:
          - Nó hiện như thế nào? Có phải là rất khí phái không?
          Con hồ li được sai đi nói rằng:
          - Rất khí phái! Ông ấy ngồi ở giữa, vây quanh có sư tử, cọp, voi lớn, bên ngoài là chúng tôi. Ông ấy nói muốn như thế nào thì làm như thế đó, cả ngày chỉ nổi giận, mắng người, động một tí là phùng mang trợn mắt, rất là uy phong.
          Mẹ hồ li nói rằng:
          - Như vậy không phải là con ta, ta không đi.
          Mẹ hồ li ghét đứa con càn rỡ ngang ngược, nó sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên đã cự tuyệt, không đi theo.
          Và như thế, con hồ li được sai đi biết được chân tướng của quốc vương. Lúc về nói nói với những con hồ li khác:
          - Quốc vương loài thú 4 chân của chúng ta vốn là một con hồ li mà thôi. Tôi đã gặp qua mẹ nó, cũng giống như chúng ta vậy.
          Mọi người biết được đều tức giận, muốn thử xem nó có phải là hồ li không, bèn nói rằng:
          - Hồ li chúng ta kêu lên, nếu nó là hồ li, khi nghe thấy tiếng kêu của hồ li nhất định nó sẽ phát ra tiếng kêu của hồ li.
          Bọn hồ li bèn kêu lên ..... u ....u ....u ....
          Hồ li giả làm quốc vương đang cưỡi trên lưng voi, nghe thấy tiếng kêu của hồ li, bất giác cũng kêu lên tiếng kêu của hồ li.
          Voi vừa nghe qua, hoá ra quốc vương là một tên thế này, voi tức giận nói rằng:
          - Mày là con hồ li dơ bẩn, dám ngồi trên lưng tao.
          Voi lắc mình hất con hồ li rơi xuống đất rồi lấy chân giậm chết con hồ li.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 25/3/2019

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post