Dịch thuật: Nguồn gốc họ Nguỵ (Bách gia tính)

NGUỒN GỐC HỌ NGUỴ

          Về nguồn gốc họ Nguỵ chủ yếu có 2 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Cơ .
          Họ Nguỵ là hậu duệ tính Cơ của Hoàng Đế 黄帝, nguyên là người nước Hoa , khi truyền đến tằng tôn của Chu Văn Vương 周文王 là Hoa Vạn 华万, nước Hoa bị Tây Nhung diệt, liền chạy đến nước Tấn . Hoa Vạn tại nước Tấn đã lập được đại công trong các trận chiến diệt 3 nước Hoắc , Cảnh , Nguỵ , thế là Tấn Hiến công 晋献公 đem vùng đất Nguỵ (nay thuộc phía bắc Nhuế Thành 芮城  Sơn Tây 山西) nguyên là nước mang tính Cơ ban cho ông. Từ đó con cháu Hoa Vạn lấy ấp làm thị, xưng là Nguỵ thị 魏氏. Năm 225 trước công nguyên, Tần diệt Nguỵ, vương tộc nước Nguỵ sau khi mất nước đã lấy tên nước làm thị, sử xưng là Nguỵ thị chính tông 魏氏正宗.
2- Các tính khác đổi sang họ Nguỵ.
          Họ Nguỵ ước chiếm 0,42% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 47.         

Danh nhân các đời
          Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Nguỵ Tư 魏斯 kiến lập nước Nguỵ, trở thành 1 trong thất hùng thời Chiến Quốc. Tín Lăng Quân Nguỵ Vô Kị 信陵君魏无忌 cùng Mạnh Thường Quân 孟尝君, Bình Nguyên Quân 平原君, Xuân Thân Quân 春申君 hợp xưng là “Chiến Quốc tứ công tử”. Thời Tam Quốc, danh tướng Thục Hán là Nguỵ Diên 魏延 nổi tiếng dũng mãnh. Thời Đường có trực thần Nguỵ Trưng 魏徵, đề xuất danh ngôn trị thế:
Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám.
兼听则明, 偏信则暗
(Nghe nhiều phía mới sáng suốt, chỉ riêng tin một phía sẽ sai lầm)
          Thời Minh có hoạn quan Nguỵ Trung Hiền 魏忠贤tàn hại trung lương, là hiểm hoạ của đất nước, là tai ương của nhân dân, y đại biểu điển hình cho hoạn quan chuyên quyền trong lịch sử Trung Quốc.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 02/02/2019

Nguyên tác Trung văn
 NGUỴ TÍNH UYÊN NGUYÊN
魏姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post