Dịch thuật: Lão nông và bọn cướp

LÃO NÔNG VÀ BỌN CƯỚP

          Một năm nọ vào lúc dân làng đang vào mùa thu hoạch, một bọn cướp từ đâu đến muốn cướp lấy mùa màng. Chúng bước vào làng mọi người hoảng sợ chạy trốn. Một lão nông bị bắt. Bọn cướp hỏi lão nông lúa ở mảnh ruộng nào tốt, dẫn chúng đến đó cắt.
          Lão nông đưa bọn cướp đi một đoạn đường, bọn cướp nói rằng:
          - Mảnh ruộng này lúa tốt đấy, cắt ở đây đi.
          Lão nông bảo rằng:
          - Mảnh ruộng này cũng thường thôi, đằng kia tốt hơn.
          Lại đi thêm một đoạn nữa, bọn cướp lại nói:
          - Mảnh ruộng này được đấy, cắt ở đây đi.
          Lão nông lại bảo rằng:
          - Ruộng phía trước còn tốt hơn nhiều.
          Bọn cướp đành theo lão nông tiếp tục đi.
          Lại đi thêm một đoạn nữa, lúc này lão nông mới bảo rằng:
          - Mấy ông cắt lúa ở ruộng này đi.
          Bọn cướp nhìn qua, nổi giận:
          - Ông già này, muốn chết à. Ruộng này làm sao hơn được hai mảnh ruộng đã đi qua.
          Nói xong chúng định ra tay đánh lão nông.
          Lão nông vội giải thích rằng:
          - Hai mảnh ruộng đã đi qua là của nhà người ta, mảnh ruộng này mới là của nhà tôi. Mấy ông cắt lúa của tôi đi.
          Bọn cướp nghe qua cảm động không cắt, lặng lẽ bỏ đi.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 12/01/2019

                               Nguồn http://www.jpgushi.com/m/m/7215.html
Previous Post Next Post