Dịch thuật: Thử hành tu trân trọng


 

此行须珍重
不比阿娘边
Thử hành tu trân trọng
Bất tỉ a nương biên
Con đi lần này nên bảo trọng
Không như lúc có mẹ bên cạnh đâu

Xuất xứ: Hán – Vô danh thị: Mại tử thi 卖子诗.
Giám định và thưởng thức
          Bất hạnh gặp phải năm mất mùa, nhà nghèo không có gì để duy trì cuộc sống, đành phải nén đau thương bán con. Lúc chia tay, người mẹ dặn đi dặn lại đứa con phải chăm sóc lấy thân mình; sau khi bán đi cho người ta, không thể như lúc có mẹ bên cạnh, mọi việc đều có mẹ quan tâm lo lắng.
Năm mất mùa, nhà nghèo bán con, đây quả thực là bi kịch đau buồn nhất ở nhân gian, nhưng trong lịch sử lại có nhiều câu chuyện bi thảm bán con như thế.
Thử hành tu trân trọng
Bất tỉ a nương biên
Hai câu thơ này thường dùng để biểu lộ sự quan tâm lo lắng của người mẹ khi con cái đi xa hoặc khi con gái xuất giá. Từ xưa tới nay, sự vĩ đại về lòng mẹ thương con luôn khiến người ta cảm động.

Phụ lục của người dịch
卖子诗
生汝如雏凤
年荒值几钱
此行须珍重
不比阿娘边
                                                             ( - 无名氏)

MẠI TỬ THI
Sinh nhữ như sồ phụng
Niên hoang trị kỉ tiền
Thử hành tu trân trọng
Bất tỉ a nương biên.
                                                               (Hán – Vô danh thị)

BÀI THƠ BÁN CON
Sinh con coi con như chim phụng con,
Nhưng gặp phải năm mất mùa chỉ đáng được mấy tiền.
Con đi lần này nên bảo trọng
Không như lúc có mẹ bên cạnh đâu.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 02/12/2018

Nguồn
CỔ THI VĂN GIÁM THƯỞNG BẢO KHỐ
古诗文鉴赏宝库
Tuyển chọn và biên soạn: Triệu Tiểu Văn 赵小文
Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2007 
Previous Post Next Post