Dịch thuật: Đông song sự phát (thành ngữ)

 ĐÔNG SONG SỰ PHÁT
东窗事发
VIỆC BÍ MẬT BÊN CỬA SỔ PHÍA ĐÔNG BỊ LỘ

Giải thích: sự việc bàn bạc bí mật bên cửa sổ phía đông bị bại lộ. Về sau hình dung sự việc mưu tính bí mật bị bại lộ
Xuất xứ: Minh . Điền Nhữ Thành 田汝成: Tây hồ du lãm chí dư 西湖游览志余 quyển 4.

     Thời Bắc Tống, Nhạc Phi 岳飞 thống lĩnh Nhạc gia quân đã tiến hành kháng cự một cách ngoan cường với quân Kim, đánh thắng mấy trận. Nhưng Tần Cối 秦桧lại không đồng ý kháng Kim, chủ trương nghị hoà, ra sức tuyên dương những điểm tốt của việc nghị hoà trước mặt Tống Cao Tông 宋高宗. Tống Cao Tông đồng ý, Nhạc Phi nhiều lần dâng thư yêu cầu kháng Kim, bãi bỏ việc nghị hoà. Tần Cối muốn nghị hoà nên tìm cách trừ khử Nhạc Phi. Ngày nọ, Tần Cối ngồi bên cửa sổ phía đông, đang buồn rầu vì chưa có cách nào trừ khử Nhạc Phi, phu nhân Tần Cối là Vương thị 王氏đến bên cạnh nói rằng:
          - Việc đó có gì là khó, ông cứ tìm mấy tội danh đổ lên đầu Nhạc Phi là được.
          Tần Cối bảo rằng:
          - Tội danh thì không khó tìm, khó ở chỗ là người đi tố cáo Nhạc Phi, người đó nhất định phải là bộ hạ của Nhạc Phi mới có thể khiến thiên hạ tin phục.
          Vương Thị nói rằng:
          - Tôi nghe nói Đô thống chế Vương Quý 王贵 là thủ hạ của Nhạc Phi, trong một lần chiến đấu nhát gan sợ chết, bị Nhạc Phi đem ra chém đầu thị chúng, sau nhờ chúng tướng cầu xin nên Nhạc Phi mới tha cho tội chết. Y nhất định oán hận Nhạc Phi trong lòng, sao ông không bảo y đi tố cáo?
          Tần Cối cả mừng, hai người bèn bí mật tính toán kĩ lưỡng âm mưu hãm hại Nhạc Phi. Tần Cối sai người tìm Vương Quý, bảo y vu cáo Nhạc Phi “mưu phản”. Vương Quý không bằng lòng, Tần Cối liền dùng nghiêm hình trừng trị, Vương Quý đành phải khuất tùng. Cuối cùng Tần Cối giết chết Nhạc Phi.
          Về sau, Tần Cối bệnh chết, 7 ngày sau, Vương thị mời Đạo sĩ đến lập đạo tràng. Đạo sĩ hận Tần Cối giết hại trung lương, liền giả vờ cứ làm pháp sự, sau đó nói với Vương thị: ông ta trông thấy Tần Cối, đang bị Diêm Vương và tiểu quỷ tra khảo ở địa ngục. Đạo sĩ lại nói:
          - Tần đại nhân nói với tôi: ‘Phiền ông nói với phu nhân tôi, sự việc bí mật bên cửa sổ phía đông đã bị bại lộ rồi.’

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 19/12/2018

Nguyên tác Trung văn
ĐÔNG SONG SỰ PHÁT
东窗事发
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post