Dịch thuật: Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa

LƯU BANG CHÉM RẮN KHỞI NGHĨA

          Lưu Bang 刘邦 là vị hoàng đế khai quốc của triều Hán, người nước Nguỵ thời Chiến Quốc. Thời Tần, Lưu Bang đảm nhậm qua chức Đình trưởng Tứ Thuỷ 泗水, khởi nghĩa phản Tần tại huyện Bái tỉnh Giang Tô 江苏ngày nay, mọi người gọi ông là Bái Công 沛公. Sau khi triều Tần diệt vong, Lưu Bang tự phong làm Hán Vương. Năm 202 trước công nguyên sáng lập triều Hán, sử xưng là Tây Hán 西汉.

          Khi Hán Cao Tổ Lưu Bang giữ chức Đình trưởng ở huyện Bái, đã đưa một số nông dân đi xây lăng ở Li sơn 骊山. Giữa đường đa số bỏ trốn. Lưu Bang suy nghĩ, cho dù có đến Li sơn cũng sẽ bị tội chết. Thế là khi đến đầm Hạc , phía tây huyện Phong thì dừng lại, uống rượu đến say, nửa đêm thả hết số nông dân còn lại, đồng thời nói với họ rằng:
          - Các ông đi đi, ở đây ta cũng sẽ bỏ chạy.
          Trong số những nông dân ấy có khoảng hơn 10 người tình nguyện theo Lưu Bang. Lưu Bang đi về phía tây đầm trong lúc say, bảo một nông dân thăm dò đường phía trước. Người nông dân đó trở về nói rằng:
          - Phía trước có một con rắn nằm ngáng đường, hay là chúng ta quay về đi.
          Lưu Bang nhân lúc có hơi men, nói rằng:
          - Đại trượng phu một mình đi trong thiên hạ, có gì mà phải sợ!
          Thế là đi đến phía trước, rút kiếm chém đứt rắn. Từ chính giữa, thân rắn bị chia làm 2 khúc.
          Đi được mấy dặm, Lưu Bang say ngã lăn ra ngủ. Người phía sau trong đội ngũ của Lưu Bang đi đến chỗ rắn bị chém, nhìn thấy một bà lão trong đêm ngồi khóc bên đường. Hỏi bà vì sao mà đau lòng vậy. Bà lão nói rằng:
          - Con của ta bị người ta giết chết, cho nên đau lòng mà khóc.
          Hỏi con bà vì sao mà bị giết. Bà lão nói:
          - Con ta là con của Bạch Đế, biến thành rắn nằm ngang giữa đường, hiện bị con của Xích Đế chém chết rồi, cho nên ta rất đau lòng.
          Mọi người cho là bà lão nói nhảm, phát tán lời bậy, định đánh bà, đột nhiên không thấy bà lão ấy đâu nữa. Người phía sau tiến lên phía trước, Lưu Bang lúc này mới tỉnh dậy, mọi người báo cáo tình hình. Chỉ có Lưu Bang trong lòng cảm thấy vui mừng, nảy sinh lòng tự hào, những người đi theo ngày càng kính sợ Lưu Bang.
          Tần Thuỷ Hoàng từng nói:
          - Phía đông nam có khí thiên tử.
Thế là đích thân đi về phía đông để nghiệm chứng. Lưu Bang hoài nghi Tần Thuỷ Hoàng nói về mình, bèn ẩn nấp trong rừng sâu ở núi Mang Nãng 芒砀 vắng vẻ. Lữ Trĩ 吕雉và nhiều người đi tìm Lưu Bang, tìm gặp ở nơi ít thấy dấu chân người qua lại. Lưu Bang cảm thấy kì lạ, bèn hỏi có chuyện gì. Lữ Trĩ đáp rằng:
         - Chỗ của ông trên đầu có khí mây ngưng kết, cho nên chúng tôi theo đó mà có thể tìm gặp.
          Lưu Bang nghe qua rất vui mừng, sau khi người trong huyện Bái biết được, nhiểu người đã theo quy phụ Lưu Bang.

Phụ lục
          Trong đại quân khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần, thực lực của hai nhóm quân khởi nghĩa Lưu Bang 刘邦 và Hạng Vũ 项羽 là mạnh nhất. Vì tranh vương ở quan trung, Lưu Bang và Hạng Vũ triển khai cuộc chiến liên tục trong 4 năm. Lưu Bang dẫn quân tiến vào thành Hàm Dương 咸阳trước, theo lí sẽ làm hoàng đế ở quan trung, nhưng Hạng Vũ thanh cao tự ngạo, muốn độc bá thiên hạ, tiến vào Hàm Dương sau, thiêu đốt, giết chóc, cướp bóc, thậm chí còn đặt “Hồng Môn yến” 鸿门宴nhằm diệt Lưu Bang. Hạng Vũ ở quan trung không được lòng dân, muốn đuổi Lưu Bang chạy đến đất Thục. Những hành vi ấy đã kích khởi mâu thuẫn giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, giữa hai người bộc phát đại chiến, đó chính là chiến tranh Hán Sở. Cuối cùng Hạng Vũ binh bại, tự vẫn ở Ô giang 乌江, Lưu Bang trở thành vị hoàng đế khai quốc của triều Hán.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 12/12/2018

Nguyên tác Trung văn
LƯU BANG TRẢM XÀ KHỞI NGHĨA
刘邦斩蛇起义
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 2)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post