Dịch thuật: Vọng bao hoang (Tiếu lâm quảng kí)望包荒
    贫士素好铺张, 偷儿夜袭之, 空如也, 唾骂而去. 贫士摸床头数钱, 追赠之, 嘱曰: 君此来, 虽极怠慢, 然在人前尚望包荒.
                                 (笑林广记)

VỌNG BAO HOANG
          Bần sĩ tố hiếu phô trương, thâu nhi tập chi, không như dã, thoá mạ nhi khứ. Bần sĩ mạc sàng đầu số tiền, truy tặng chi, chúc viết: “Quân thử lai, tuy cực đãi mạn, nhiên tại nhân tiền thượng vọng bao hoang.”
                                                                          (Tiếu lâm quảng kí)

MONG ĐƯỢC CHE GIẤU
          Có một anh nhà nghèo nhưng luôn thích phô trương, ban đêm tên trộm vào nhà lấy trộm, thấy nhà trống không, tên trộm chửi rồi bỏ đi. Anh nhà nghèo mò lấy nơi đầu giường một ít tiền, chạy theo tặng cho tên trộm. và dặn rằng: “Ông lần này đến nhà, tuy tôi tiếp đãi không được chu đáo, nhưng mong ông trước mặt người khác che giấu giúp cho, chớ có nói nhà tôi rất nghèo.”  

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện vọng bao hoang Bần cũ bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 09/11/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post