Dịch thuật: Nguồn gốc họ Lương (Bách gia tính)

 NGUỒN GỐC HỌ LƯƠNG

          Về nguồn gốc họ Lương chủ yếu xuất phát từ tính Doanh .
Hậu duệ của Bá Ích 伯益tính Doanh có một người tên là Phi Tử 非子, rất giỏi nuôi dưỡng ngựa. Thế là Chu Hiếu Vương 周孝王liền bảo ông ta phụ trách nuôi ngựa, kết quả nghề nuôi ngựa rất phát triển. Chu Hiếu Vương bèn phong ấp Tần cho ông, được gọi là Tần Doanh 秦嬴. 5 người con của tằng tôn Tần Trọng 秦仲của Phi Tử dẫn quân đánh Tây Nhung, họ đoàn kết nhất trí, cùng chung mối thù, cuối cùng đánh bại Tây Nhung, thu phục vùng đất đã bị mất. Con của Tần Trọng được phong ở đất Lương , kiến lập nên nước Lương, xưng là Lương Khang Bá 梁康伯. Các vị quân chủ sau Lương Khang Bá xưng là Lương Bá 梁伯. Họ rất thích xây dựng cung điện to đẹp, dân chúng chịu không được nỗi khổ, lần lượt bỏ trốn. Về sau Tần Mục Công 秦穆公diệt nước Lương, đổi gọi đất Lương là Thiếu Lương 少梁. Con cháu nước Lương sau khi mất nước, đại bộ phận chạy đến nước Tấn , họ lấy tên nước cũ làm họ, đó chính là Lương thị 梁氏.
          Họ Lương ước chiếm 0,84% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 21. Tỉnh Quảng Đông nhiều người mang họ Lương.

Danh nhân các đời
          Thời Hậu Triệu 后赵 (năm 319 – năm 352) có Lương Độc 梁犊, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa của đám lính nơi biên giới (1). Câu chuyện thành ngữ “Cử án tề mi” 举案齐眉 mà mọi người đều biết kể về Lương Hồng 鸿và vợ là Mạnh Quang 孟光 thời Đông Hán. Thời Đông Hán còn có đại thư pháp gia Lương Hộc , tác phẩm của ông rất được Tào Tháo曹操 ưa thích, đồng thời còn làm thơ khen ngợi. Thời Đường có thiên văn nghi khí chế tạo gia, hoạ gia Lương Toản , văn học gia Lương Túc . Thời Bắc Tống có Quyền Tri Khai Phong phủ Lương Hạo . Thời Nam Tống có nữ tướng Lương Hồng Ngọc 红玉, thủ lĩnh nghĩa quân kháng Kim là Lương Hưng , hoạ gia Lương Khải 梁楷. Thời Minh có hí khúc gia Lương Thần Ngư 梁辰. Cuối đời Minh đầu đời Thanh có thợ kiến trúc Lương Cửu 梁九. Thời Thanh có Giang Nam Đề đốc Lương Hoá Phụng 梁化, thi nhân Lương Bội Lan 梁佩. Cận hiện đại có người theo chủ nghĩa cải lương của giai cấp tư sản, đề xướng phong trào Duy Tân biến pháp là Lương Khải Siêu 梁启超.

Chú của người dịch
1- Trong nguyên tác nhầm Lương Độc 犊 là người nước Triệu thời Chiến Quốc. Nguyên tác ghi rằng:
          Chiến Quốc thời Triệu quốc hữu thú tốt khởi nghĩa lãnh tụ Lương Độc.
          战国时赵国有戍卒起义领袖梁犊.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 24/11/2018

Nguyên tác Trung văn
 LƯƠNG TÍNH UYÊN NGUYÊN
梁姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post