Dịch thuật: Tế Liễu doanh (tiếp theo)

TẾ LIỄU DOANH
(tiếp theo)

          Chu Á Phu tập kết quân đội tại Huỳnh Dương 荥阳. Đương thời, quân Ngô đang đánh nước Lương, nước Lương vô cùng nguy cấp, xin Chu Á Phu phái binh cứu viện. Nhưng Chu Á Phu lại dẫn binh tiến phát về hướng đông bắc, đào hào đắp thành tại Xương Ấp 昌邑 (phía tây bắc huyện Kim Hương 金乡Sơn Đông 山东), tạo nên một trận địa phòng ngự kiên cố, chuẩn bị kiên thủ. Nước Lương ngày ngày phái sử giả đi thỉnh cầu phát binh, Chu Á Phu theo sách lược đã định, không đồng ý. Nhân đó Lương Vương dâng thư lên Cảnh Đế, Cảnh Đế phái sứ giả đi truyền đạt mệnh lệnh cho Chu Á Phu, bảo ông đem binh cứu viện. Nhưng, ông phái Cung Cao Hầu Hàn Đồi Đáng 弓高侯韩颓当 (1) lãnh khinh trang kị binh đi chặn đường lương thực của quân Ngô, Sở. Quân Ngô thiếu lương thực, binh sĩ đói, nhiều lần khiêu chiến, nhưng Chu Á Phu trước sau vẫn không quan tâm. Một đêm nọ, trong quân phát sinh hỗn loạn, một số người đánh nhau, thậm chí ầm ĩ đến tận doanh trướng của Chu Á Phu, Chu Á Phu vẫn điềm tĩnh nằm ngủ trên giường không dậy. Qua một lúc sau, tình hình yên định trở lại. Về sau, quân Ngô điều quân đội đến góc phía đông nam doanh luỹ quân Hán. Chu Á Phu lại tăng cường chuẩn bị ở góc phía tây bắc doanh luỹ, chẳng bao lâu, quả nhiên đội quân tinh nhuệ của nước Ngô dũng mãnh tấn công góc tây bắc, nhưng, bất luận đánh như thế nào cũng không tiến được. Quân Ngô nhân vì đói, bất đắc dĩ phải dẫn quân triệt thoái. Thế là Chu Á Phu lập tức phái quân tinh nhuệ truy kích, đánh bại quân Ngô. Ngô Vương Lưu Tị 刘濞mất đi quân đội của mình, dẫn mấy ngàn tướng sĩ chạy đến huyện Đan Đồ 丹徒 (Đan Đồ丹徒Giang Tây 江西) phía nam Trường giang tiến hành phòng thủ. Chu Á Phu thừa thắng truy kích, bắt toàn bộ tướng sĩ của nước Ngô, đồng thời treo thưởng ngàn cân vàng tróc nã Ngô Vương. Hơn một tháng sau, người nước Việt giết Ngô Vương, cắt lấy đầu đem báo cảo xin lãnh thưởng. Trước sau chỉ hơn 3 tháng đã bình định được phản loạn 7 nước Ngô, Sở, các tướng lĩnh đều cho rằng chiến lược của Chu Á Phu là đúng.
          Quy mô của lần phản loạn đó tương đối lớn. Chủ mưu và thủ lĩnh là Ngô Vương Tị. Ông ta ỷ vào đất đai nước Ngô rộng lớn, có 53 thành, lại còn có điều kiện ưu việt đúc đồng, đúc tiền, làm muối, đã có âm mưu đoạt lấy hoàng vị từ sớm. Lúc đầu phát khởi, ông ta đã phát ra mệnh lệnh với nhân dân trong nước:
          - Ta nay đã 62 tuổi rồi, còn đích thân làm tướng quân, thống lĩnh quân đội; con ta mới 14 tuổi, cũng làm sĩ tốt tham gia tác chiến. Nhân đó, trong cả nước phàm là trưởng niên tuổi tương đồng với ta, người trẻ tuổi tương đồng với con ta đều tham gia xuất chinh.
          Như vậy, quân Ngô có đến hơn 20 vạn người. Họ vượt qua Hoàng hà, sau khi hợp với đội quân nước Sở, phái sứ giả dùng phương thức thư tín thông cáo các nước chư hầu. Trong thư tuyên xưng đội quân tinh nhuệ trong nước của ông đạt đến 50 vạn, Nam Việt còn giúp ông 30 vạn, nếu có thêm quân đội của 6 nước thì lực lượng không phải là nhỏ. Do bởi Chu Á Phu giỏi việc dùng binh, trị quân nghiêm cẩn, đã nhanh chóng giành được thắng lợi trong trận chiến đó, một lần nữa bảo vệ được sự thống nhất tập trung của vương triều Hán, khiến thế lực các chư hầu vương bị một đòn trí mạng. Từ đó về sau, vương quốc chư hầu trên thực tế biến thành một đơn vị địa phương giống như một quận mà do trung ương trực tiếp quản lí.   (hết)

Chú thích của nguyên tác
          Bài viết được biên soạn căn cứ vào những tư liệu liên quan trong Sử kí – Giáng Hầu Chu Bột thế gia 史记 - 绛侯周勃世家, Sử kí – Ngô Vương Tị liệt truyện 史记 - 吴王濞列传.

Chú của người dịch
1- Cung Cao Hầu Hàn Đồi Đáng 弓高侯韩颓当:
          Năm 200 trước công nguyên, Hàn Vương Tín 韩王信đào thoát đến Hung Nô, tại thành Đồi Đáng 颓当sinh hạ một người con. Ông lấy tên thành đặt cho con đó là Hàn Đồi Đáng 韩颓当. Về sau Hàn Đồi Đáng quy hàng triều Hán, được Hán Văn Đế 汉文帝phong làm Cung Cao Hầu 弓高侯, lập ra Cung Cao Hầu quốc.
          Chữ ở đây chưa rõ đọc là “đáng” hay là “đang”, tạm đọc âm “đáng”.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 10/10/2018

Nguyên tác Trung văn
TẾ LIỄU DOANH
细柳营
 Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生, Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001


Previous Post Next Post