Dịch thuật: Tân lôi công (Tiếu lâm quảng kí)


新雷公
    雷公欲诛忤逆子, 子执其手曰: 且慢击. 我且问你还是新雷公, 还是旧雷公?雷公曰: 何谓?其人曰: 若是新雷公, 我竟该打死. 若是旧雷公, 我父忤逆我祖, 你一向那里去了?”
                                    (笑林广记)

TÂN LÔI CÔNG
          Lôi công dục tru ngỗ nghịch tử, tử chấp kì thủ viết: “Thả mạn kích. Ngã thả vấn nễ hoàn thị tân lôi công, hoàn thị cựu lôi công?” Lôi công viết: “Hà vị?” Kì nhân viết: “Nhược thị tân lôi công, ngã cánh cai đả tử. Nhược thị cựu lôi công, ngã phụ ngỗ nghịch ngã tổ, nễ nhất hướng na lí khứ liễu?”
                                                                                   (Tiếu lâm quảng kí)

THIÊN LÔI MỚI
          Thiên lôi định đánh chết thằng con ngỗ nghịch nhà nọ, nó liền nắm tay thiên lôi nói rằng: “Khoan đã. Tôi hỏi ông, ông là thiên lôi mới hay là thiên lôi cũ?” Thiên lôi bảo rằng: “Hỏi điều đó để làm gì?” Thằng con đó đáp rằng: “Nếu ông là thiên lôi mới, thì tôi đáng bị đánh chết. Còn nếu ông là thiên lôi cũ, tôi hỏi ông, cha tôi ngỗ nghịch với ông nội tôi, lúc đó ông đi đâu?”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tân lôi công  Thế huý bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 07/10/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post