Dịch thuật: Nhất thân thị đảm (thành ngữ)

NHẤT THÂN THỊ ĐẢM
一身是胆
GAN DẠ ĐẦY MÌNH

Giải thích: hình dung lòng gan dạ cực kì.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Thục thư – Triệu Vân truyện 三国志 - 蜀书 - 赵云传.

          Triệu Vân 赵云, tự Tử Long 子龙, là viên dũng tướng nổi tiếng của Lưu Bị 刘备. Có một lần, Triệu Vân đem binh trấn giữ khu vực phụ cận Hán thuỷ 汉水, đội quân của Tào Tháo 曹操do Trương Cáp 张郃, Từ Hoảng 徐晃thống lĩnh, dũng mãnh xông đến. Triệu Vân binh ít thế yếu, xem ra khó mà kháng cự. Có tướng sĩ chủ trương nên lập tức đóng chặt cổng doanh trại tử thủ. Triệu Vân không đồng ý, ngược lại còn hạ lệnh mở toang, cuốn cờ im trống, một mình Triệu Vân cưỡi ngựa cầm thương, hiên ngang đứng ngay giữa cổng.
          Lúc bấy giờ, quân Tào trông thấy trong doanh trại của Triệu Vân im lìm, không động cũng không loạn, Triệu Vân thì đơn thương độc mã đứng giữa cổng mà không hề có chút sợ hãi. Quân Tào nghi có phục binh cố ý dẫn dụ tiến vào, thế là vội vàng rút lui. Triệu Vân phát hiện quân Tào hỗn loạn, liền hạ lệnh, trống trận đồng loạt nổi lên, tiếng vang dậy trời dậy đất, tên bắn ra như mưa hướng đến quân Tào. Quân Tào tranh nhau thoát thân, tự giẫm đạp lên nhau và rơi xuống giòng Hán thuỷ chết nhiều vô kể. Triệu Vân thừa cơ hội dẫn binh truy kích, công chiếm doanh trại quân Tào, giành được thắng lợi.
          Ngày hôm sau, Lưu Bị và Chư Cát Lượng cùng đến thị sát doanh trại Triệu Vân, nhìn thấy chiến tích hôm qua, Lưu Bị vô cùng vui mừng, nói với Chư Cát Lượng:
          Tử Long nhất thân đô thị đảm!
          子龙一身都是胆!
          (Tử Long gan dạ đầy mình!)

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 18/8/2018

Nguyên tác Trung văn
NHẤT THÂN THỊ ĐẢM
一身是胆
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004. 
Previous Post Next Post