Dịch thuật: "Sơ sinh chi độc bất uý hổ" điển này ngụ ý gì

“SƠ SINH CHI ĐỘC BẤT UÝ HỔ” ĐIỂN NÀY NGỤ Ý GÌ

          Điển này xuất xứ từ Tam quốc diễn 三国演义 nghĩa của La Quán Trung 罗贯中.
          Cuối thời Đông Hán, Lưu Bị 刘备 chiếm lĩnh Hán Trung 汉中, tự xưng là Hán Trung Vương 汉中王, chuẩn bị tấn công trung nguyên. Lúc bấy giờ, giữa Tào Tháo 曹操 và Tôn Quyền 孙权 phát sinh xung đột, thế là Lưu Bị lệnh cho trấn thủ Kinh Châu 荆州 là Quan Vũ 关羽 dẫn binh tiến lên phía bắc, tấn công Tương Dương 襄阳 và Phàn Thành 樊城. Bộ tướng của Tào Tháo là Tào Nhân 曹仁 lãnh binh kháng cự, bị bộ tướng của Quan Vũ là Liêu Hoá 廖化, Quan Bình 关平đánh bại. Tào Tháo nhận được tin báo, lập tức phái đại tướng Vu Cấm 于禁 và tiên phong Bàng Đức 庞德 thống lĩnh 7 nhóm nhân mã, đi tăng viện.
          Bàng Đức thống lĩnh đội quân tiên phong đến Phàn Thành, để biểu thị quyết tâm tử chiến với Quan Vũ, Bàng Đức sai binh sĩ khiên một cỗ quan tài đến trước đội ngũ. Quân hai bên đối trận, Bàng Đức diệu võ dương oai, gọi Quan Vũ xuất chiến. Quan Vũ xuất chiến, đại chiến cùng Bàng Đức hơn trăm hiệp bất phân thắng bại.
          Quan Vũ về lại doanh trại nói với chúng tướng:
          - “Sơ sinh chi độc bất uý hổ” 初生之犊不畏虎 (Nghé mới sinh không sợ hổ), ta thấy Bàng Đức tuổi trẻ khí huyết đương thịnh, chỉ có thể dùng kế để gạt hắn, không thể dựa vào vũ lực để thắng!
          Lúc bấy giờ đương là mùa thu, khu vực Phàn Thành mưa liên miên, nước sông Hán dâng tràn bờ, Phàn Thành bị vây giữa vùng nước lớn. Quan Vũ sai người chặn thuỷ khẩu, đợi đến lúc nước sông dâng cao, cho phá thuỷ khẩu, nước tuôn tràn khắp mặt đất, cuồn cuộn chảy xuống phía thấp, nhấn chìm 7 nhóm nhân mã do Vu Cấm thống lĩnh. Quan Vũ lệnh cho tướng sĩ lên những chiếc bè đã chuẩn bị từ trước, hướng đến quân địch tấn công mãnh liệt. Bàng Đức thống lĩnh bộ hạ ra sức kháng cự, đánh nhau từ sáng sớm cho đến giữa trưa, cuối cùng rơi xuống nước bị bắt, do vì không chịu đầu hàng nên bị Quan Vũ giết chết.
           “Sơ sinh chi độc bất uý hổ” tức trâu con mới sinh không sợ hổ, nguyên ví với người trẻ tuổi dũng cảm, nhưng thiếu kinh nghiệm. Hiện dùng để ví với những thanh niên dũng cảm dám sáng tạo cái mới.

                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 08/6/2018

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post