Dịch thuật: Thần mộc hiển linh

THẦN MỘC HIỂN LINH

          Theo Đạo giáo linh nghiệm kí 道教灵验记
          Khoảng niên hiệu Trung Hoà 中和 đời Đường, hoàng đế hạ lệnh tiến hành duy tu cung Thanh Dương 青羊. Lúc bấy giờ phía ngoài cung điện có một nơi phòng ốc bị lửa huỷ hoại. Gian phòng bị thiêu rụi còn sót lại một thanh xà nhà, thanh xà nhà này phải đến 10 người mới khiêng nổi.
          Một ngày nọ, có một người tên là Quan Kiện 官健nói rằng, một mình ông ta có thể khiêng nổi. Mọi người thấy ông ta chẳng khác gì người thường, cho rằng ông ta đang nói khoác, thế là chê cười ông ta. Nhưng người nọ không hề tranh luận, ông ta gọi mấy người đến trước tiên tháo dỡ thanh xà ra. Khi bắt đầu tháo, thấy từ trong góc xà có một con rắn lớn bò ra, Quan Kiện trông thấy, bèn nắm rắn kéo ra rồi giết chết. Kết quả, khi kéo rắn và tháo thanh xà, tượng Thần công đức trong điện cũng bị huỷ hoại. Quan Kiện cũng chẳng nghĩ nhiều, thấy thanh xà đã tháo ra liền vác chạy.
          Chạy vào trong thành, có người hỏi Quan Kiện vác thanh xà đi làm gì. Quan Kiện bảo rằng vác đi làm củi cho mọi người đốt. Lúc bấy giờ có một đi buôn nói với Quan Kiện rằng, thanh xà đó hãy còn tốt, đem làm củi thì tiếc quá, ông ta bằng lòng mua tặng cho Nghiêm Chân quán 严真观观. Quan Kiện bảo rằng,
- Tặng cho Đạo sĩ có ích gì cho ông? Để tôi đem nó làm củi đốt.
          Thế là trước mặt mọi người, Quan Kiện dem rìu tới chuẩn bị bửa thanh xà. Nhưng khi ông ta vung rìu nhắm thanh xà bổ xuống, đột nhiên cảm thấy cánh tay phát đau, chiếc rìu từ trong tay rơi xuống đất, ông ta cũng ngã lăn ra đất chết.
          Mọi người chung quanh đều nhìn thấy tình hình đó, Quan Kiện kì quái như thế cũng đã chết, khẳng định là chúng thần của điện Lão Quân 老君 ở cung Thanh Dương 青羊hiển linh, vì ông ấy mạo phạm thần linh nên bị báo ứng.
Quan Kiện ỷ vào khí lực tuổi trẻ, cho rằng không có ai có thể làm được như minh, kết quả gặp phải sự chế tài của thần linh. Về sau thanh xà đó được người ta dùng trong việc duy tu cung Thanh Dương, nhiều năm về sau nó đã phát huy tác dụng nơi đó.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 15/5/2018


Nguyên tác Trung văn
THẦN MỘC HIỂN LINH
神木显灵
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post