Dịch thuật: Tạ phù (Tiếu lâm quảng kí)谢符
一道士过王府墓, 为鬼所迷, 赖行人救之, 扶以归. 道士曰: 感君相救, 无物可酬, 有避邪符一道, 聊以奉谢.”
                                      (笑林广记)

TẠ PHÙ
          Nhất đạo sĩ quá Vương phủ mộ, vi quỷ sở mê, lại hành nhân cứu chi, phù dĩ quy. Đạo sĩ viết: “Cảm quân tương cứu, vô vật khả thù, hữu tị tà phù nhất đạo, liêu dĩ phụng tạ.”
                                                                           (Tiếu lâm quảng kí)

TẶNG LÁ BÙA
          Một vị đạo sĩ nọ lúc đi ngang qua mộ Vương phủ, bị quỷ mê hoặc, may nhờ người đi đường cứu giúp, đưa về nhà. Đạo sĩ nói rằng: “Cảm ơn ông đã cứu, tôi không có thứ gì để tạ ơn, chỉ có lá bùa tị tà, tặng ông coi như đáp tạ vậy.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tạ phù Tăng đạo bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 05/5/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post