Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tưởng (Bách gia tính)

NGUỒN GỐC HỌ TƯỞNG

          Nguồn gốc họ  Tưởng tương đối đơn nhất, chủ yếu xuất phát từ tính Cơ , lấy tên nước làm tính.
          Đầu thời Tây Chu, người con thứ 3 của Chu Công Đán 周公旦tên là Bá Linh 伯龄, được phong tại đất Tưởng , kiến lập nên nước Tưởng, là một nước nhỏ của triều Chu. Về sau nước Tưởng bị nước Sở diệt, con cháu đời sau của Bá Linh lấy tên nước cũ làm thị xưng là Tưởng thị 蒋氏.
          Họ Tưởng ước chiếm 0,47% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 43, là tính thị phương nam tương đối điển hình, các tỉnh như Tứ Xuyên, Giang Tô, Hồ Nam, Triết Giang có nhiều họ Tưởng.

Danh nhân các đời
          Thời Tam Quốc, Thục Hán có Đại tướng quân Tưởng Uyển 蒋琬. Bắc Nguỵ có mĩ thuật gia Tưởng Thiếu Du 蒋少游. Đời Đường có Tể tướng Tưởng Thân 蒋伸. Đời Tống có thi nhân, thư pháp gia Tưởng Xán 蒋璨, từ nhân Tưởng Tiệp 蒋捷. Đời Minh có hoạ gia Tưởng Thời Hành 蒋时行. Đời Thanh có Đại học sĩ, Hoạ gia Tưởng Đình Tích 蒋廷锡, văn học gia Tưởng Sĩ Thuyên 蒋士铨. Hiện đại có Tổng tài Quốc Dân đảng, chủ tịch chính phủ Quốc Dân đảng Tưởng Giới Thạch 蒋介石.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 19/5/2018

Nguyên tác Trung văn
 TƯỞNG TÍNH UYÊN NGUYÊN
蒋姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post