Dịch thuật: Điệp luyến hoa (Yến Cơ Đạo)蝶恋花
黄菊开时伤聚散
曾记花前
共说深深愿
重见金英人未见
相思一夜天涯远
罗袖同心闲结遍
带易成双
人恨成双晚
欲写彩笺书别怨
泪痕早已先书满
                                                                            (晏几道)

ĐIỆP LUYẾN HOA
Hoàng cúc khai thời thương tụ tán,
Tằng ký hoa tiền,
Cộng thuyết thâm thâm nguyện.
Trùng kiến kim anh nhân vị kiến,
Tương tư nhất dạ thiên nhai viễn.
La tụ đồng tâm nhàn kết biến,
Đới dị thành song,
Nhân hận thành song vãn.
Dục tả thái tiên thư biệt oán
Lệ ngân tảo dĩ tiên thư mãn
                                                                     (Yến Cơ Đạo)

ĐIỆP LUYẾN HOA
Cúc vàng đua nở buồn tan hợp
Nhớ lúc trước hoa
Cùng thốt lời hẹn ước
Lại thấy hoa vàng người chẳng thấy
Trọn đêm thương nhớ nơi xa ấy
Hai chữ “Đồng tâm” đầy tay áo
Dãi áo dễ thành đôi
Người hận thành đôi muộn
Muốn viết dòng thư ghi nỗi oán
Lệ đà sớm đẫm giấy hoa tiên

Chú của người dịch
Yến Cơ Đạo 晏几道 (1030? – 1106?): tự Thúc Nguyên 叔原, hiệu Tiểu Sơn 小山, người Lâm Xuyên 临川 (nay là Phủ Châu 抚州 Giang Tây 江西), con của Yến Thù 晏殊, từng giữ các chức như Hứa Điền trấn giám phủ Dĩnh Xương 颖昌, Thôi quan phủ Khai Phong 开封. Một đời sĩ đồ thất ý, về già gia đạo sa sút. Ông giỏi về từ, từ phong của ông uyển chuyển, đa phần là những tác phẩm nhớ về những niềm vui ngày trước.  Yến Cơ Đạo là một trong những đại biểu của phái từ Uyển ước. Tác phẩm có Tiểu Sơn từ 小山词
Theo Tống từ tam bách thủ từ điển宋词三百首辞典
Biên soạn: Lâm Thân Thanh 林申清
Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1999.

                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                              Quy Nhơn 18/5/2018

Nguồn
TRUNG QUỐC VĂN HỌC PHÁT TRIỂN SỬ
中国文学发展史
Tác giả: Lưu Đại Kiệt 刘大杰
Thiên Tân: Bách hoa văn nghệ xuấ bản xã, 2007
Previous Post Next Post