Dịch thuật: Câu chuyện về con vịt

CÂU CHUYỆN VỀ CON VỊT

          Có một con vịt bơi trên khúc sông ở ngoài thôn, bơi đến chiều tối nó vội lên bờ đi về phía thôn, bởi nó biết trời đã tối phải về nhà thôi.
          Đi được nửa đường, vịt găp phải hồ li, hồ li xông tới vật ngã vịt, hai chân đè xuống, há miệng định ăn thịt. Vịt thấy sắp bị hồ li ăn thịt, trong lúc nguy cấp, vịt không hề lo cũng không hề sợ. Nó nhìn hướng vào thôn, bỗng nhiên nghĩ ra được một chủ ý, liền nói với hồ li:
          - Anh sắp ăn thịt tôi phải không?
          - Đương nhiên rồi!
          - Tôi hỏi anh, tôi chạy không nhanh bằng anh phải không?
          - Đúng.
          - Sức của tôi không bằng anh phải không?
          - Đúng.
          - Gặp phải anh, tôi chạy không thoát phải không?
          - Đúng.
          - Dù sao tôi cũng chạy không thoát rồi, anh thì nhất định sẽ ăn được tôi, lẽ nào anh còn không yên tâm sao?
          - Đương nhiên là yên tâm rồi.
          - Nếu đã như thế, trước tiên anh hãy thả tôi ra đã, để tôi làm cho xong một việc, rồi sau đó anh hãy ăn thịt tôi. Anh có bằng lòng không?
          - Việc gì? Mầy mau nói đi!
          - Tôi có một bản lĩnh, có thể bắt chước tiếng kêu của hồ li. Nếu bắt chước, tôi sẽ kêu còn hay hơn hồ li đó.
          - Được rồi, vịt làm sao có thể bắt chước hồ li kêu.
          - Nếu không tin, anh thả tôi ra tôi sẽ bắt chước kêu cho anh nghe.
          - Dù sao mầy cũng chạy không thoát đâu. Tao sẽ xem chuyện đó thử.
          Nói xong, hồ li liền thả vịt ra. Vịt rời xa hồ li, vỗ vỗ đôi cánh, lập tức  theo tiếng của loài vịt kêu lên .... cạp cạp .... cạp cạp.... Căn bản vịt không bắt chước tiếng kêu của hồ li.
          Hồ li nghe qua, lắc đầu bảo rằng:
         - Làm sao mà giống hồ li kêu được. Lũ hồ li chúng ta kêu như thế này nè .... u u ..... u u.....
          Hồ li kêu lên
          Vịt nghe qua lắc đầu nói rằng:
          - Không giống hồ li kêu, không giống tí nào.
          Hồ li nổi giận, nói rằng:
- Hồ li vốn kêu như thế, sao mà không giống? không tin, tao sẽ kêu lại cho mầy nghe.
          Hồ li liền kêu lên.
          Đương lúc hồ li mở miệng kêu, một con chó từ trong thôn xồ ra. Hoá ra, vịt biết người trong thôn có nuôi chó, tai chó rất thính, nghe thấy tiếng kêu của hồ li, chó liền chạy xộc ra bắt. Hồ li sợ nhất là chó, vừa thấy chó chạy đến, sợ đến nỗi không dám kêu nữa, cũng không nghĩ đến việc ăn thịt vịt, nó cắm đầu chạy mất.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 09/5/2018

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000
Previous Post Next Post