Dịch thuật: Nhất mục thập hàng (thành ngữ)

NHẤT MỤC THẬP HÀNG
一目十行
NHÌN QUA MỘT LẦN, ĐỌC ĐƯỢC MƯỜI HÀNG

Giải thích: chỉ nhìn qua một lần mà đã đọc được 10 hàng chữ. Hình dung tốc độ đọc sách nhanh.
Xuất xứ: Đường . Diêu Tư Liêm 姚思廉Lương thư – Giản Văn Đế kỉ 梁书 - 简文帝纪.

          Giản Văn Đế Tiêu Cương 简文帝萧纲 của nước Lương thời Nam Bắc triều là người con thứ 3 của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn 梁武帝萧衍. Tiêu Cương thiên tư thông minh mẫn tiệp, mới lên 6 tuổi đã biết viết văn, mọi người đều cảm thấy kì lạ, ngay cả phụ thân là Lương Vũ Đế cũng không tin. Một ngày nọ, Lương Vũ Đế ra một đề mục cho Tiêu Cương, bảo rằng:
          - Con hãy ngồi viết trước mặt cha đây, để cha tận mắt thấy mới biết con rốt cuộc có biết viết văn hay không!
          Tiêu Cương liền cầm bút, trong chốc lát đã viết xong. Lương Vũ Đế vừa đọc vừa khen ngợi:
          - Hay quá! Câu chữ lưu loát, từ ngữ tươi đẹp, như thế này ai còn không tin tài học của con ta!
          Khi trưởng thành, Tiêu Cương rất thích đọc sách, mà còn đọc rất nhanh. Trong Lương thư – Giản Văn Đế kỉ 梁书 - 简文帝纪  khi nói về Tiêu Cương có viết “độc thư thập hàng câu hạ” 读书十行俱下. Thành ngữ “nhất mục thập hàng” chính là từ “thập hàng câu hạ” diễn hoá thành.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 26/4/2018

Nguyên tác Trung văn
NHẤT MỤC THẬP HÀNG
一目十行
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.  
Previous Post Next Post