Sáng tác: Giọt từ biGIỌT TỪ BI
Buổi sớm nghe chim hót
Vườn thơm rộn bước đi
Từ bi rơi một giọt
Dập tắt lửa sân si
                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 24/03/2018
Previous Post Next Post