Dịch thuật: Cấm niệu (Tiếu lâm quảng kí)禁溺
    墙脚下恐人撒尿, 画一乌龟于壁上, 且批其后曰: 撒尿者即是此物. 一人不知那里, 仍去屙溺. 其人骂曰: 瞎了眼睛, 也不看看.撒尿者曰: 不知老爹在此.”
                                    (笑林广记)

CẤM NIỆU
          Tường cước hạ khủng nhân tát niệu, hoạ nhất ô quy vu bích thượng, thả phê kì hậu viết: “Tát niệu giả tức thử vật.” Nhất nhân bất tri na lí, nhưng khứ a niệu. Kì nhân mạ viết: “Hạt liễu nhãn tình, dã bất khán khán.” Tát niệu giả viết: “Bất tri lão đa tại thử.”
                                                                                    (Tiếu lâm quảng kí)

CẤM ĐÁI
          Một chủ nhà nọ sợ người ta đái  ở chân tường nhà mình, liến vẽ một con rùa trên vách, đồng thời viết rằng: “Người nào đái là con này”. Có một người không biết, vẫn đến đó đái. Chủ nhà mắng rằng: “Mắt bị mù à, không chịu nhìn gì cả.” Người nọ đáp rằng: “Không biết là lão gia ở đó.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Cấm niệu ở  Mậu ngộ bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 06/02/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post