Dịch thuật: Huyền Thiên Thượng Đế (Đạo kinh cố sự)

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ

          Theo Sưu thần kí 搜神记 
          Huyền Thiên Thượng Đế 玄天上帝 do tinh anh của thái dương thoát thai hoá sinh, mẫu thân là vương hậu Thiện Thắng 善胜phu nhân nước Tịnh Lạc 净乐, ngài ở trong bụng mẫu thân 14 tháng mới sinh ra. Lúc sinh ra, mây lành giăng đầy trời, khắp mặt đất ngát mùi  thơm của các loài kì hoa dị thảo.
          Huyền Đế sinh ra đã có tính thần linh, thông minh nhanh nhẹn. Lúc 10 tuổi, các loại kinh điển chỉ xem qua một lượt là nhớ, ngước lên trời xem xét thiên tượng, cúi xuống đất quan sát địa lí, không gì là không thông. Lúc bấy giờ ngài đã hạ quyết tâm chuyên tu đạo, chí tại hư không, nguyện giúp Thượng Đế giáng phúc cho muôn dân.
          Năm 15 tuổi, ngài từ biệt phụ mẫu đến một u cốc tu luyện nguyên chân. Ngọc Thanh Thánh Tổ Tử Hư Nguyên Quân 玉清圣祖紫虚元君cảm động, truyền thụ cho ngài thượng đạo vô cực, đồng thời chỉ thị ngài đến Thái Cực sơn 太极山 ở đông hải tiếp tục tu đạo. Huyền Đế tuân tùng sư mệnh vượt đông hải đến Thái Cực sơn, rồi đến dưới ngọn Thái Hoà 太和, đối diện với vách núi Tử Tiêu 紫霄, im lặng dùng mắt nhìn, trong lòng nghĩ đến chân thần, cứ như vậy bảy bảy bốn mươi chín năm, công đức mới viên mãn, thành tựu thượng đạo.
          Một buổi sáng ngày 9 tháng 9 Giáp Tí năm 57 Hoàng Đế Tử Vân 黄帝紫云, bỗng nhiên có đám mây lành từ trên trời sà xuống trải khắp sơn cốc, vuông tròn 300 dặm, rừng núi chấn động, tiếng nhạc thần tiên vang tận trời cao. Lúc bấy giờ, thấy Huyền Đế thân cao 9 xích, khuôn mặt như trắng rằm, mày rồng mắt phụng, tóc với sắc đen pha hồng, râu đẹp, dung nhan trong sáng, đầu đội mũ ngọc cửu khí 九气, thân khoác áo tùng la, chân trần tay chắp, đứng trên ngọn Tử Tiêu 紫霄. Phút chốc, mây lành tan ra, có Ngũ Chân quần tiên 五真群仙 dưới sự tuỳ tùng của đám đông từ từ giáng xuống trước mặt Huyền Đế. Huyền Đế cúi đầu cung kính nghinh đón, lễ bái. Ngũ Chân nói với Huyền Đế:
          - Ngọc Đế thấy ông công nhiều đạo đủ đáng được thăng cử, nên đã phái tôi đến tuyên đọc “thăng phụng lệnh” 升奉令.
          Huyền Đế quỳ lạy cảm tạ. Ngọc Đế đặc biệt mệnh cho Huyền Đế làm Thái Huyền Nguyên Soái 太玄元帅, lãnh việc công nơi phủ Nguyên Hoà Thiên Hiệu 元和迁校, ban cho mũ ngọc Cửu đức yển nguyệt kim thần 九德偃月金晨, trâm ngọc quỳnh hoa 琼华, ngọc khuê bích dao 碧瑶cùng các loại báu vật khác. Đồng thời trao cho Thái Huyền Nguyên Soái ngọc sách, ấn ngọc Càn Nguyên 乾元, long kiếm nam bắc nhị đẩu tam thai 南北二斗三台, cờ tiết cửu sắc, cờ phan thập tuyệt. Lúc bầy giờ Huyền Đế thay y phục Thái Huyền Nguyên Soái, thăng lên điện Kim Khuyết 金阙 chính thức hành lệnh.
          Tại nhân gian lúc này là vào cuối đời Thương, Trụ Vương 纣王 tạo tội gây ác, tà độc khắp nơi, lục thiên tà ma giúp Trụ Vương làm điều bạo ngược, kéo ma quỷ đến nhân gian làm tổn hại lê dân bách tính. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 元始天尊thấy tình hình như thế bèn nói Ngọc Đế giáng chiếu, dương lấy Vũ Vương 武王phạt Trụ, âm lấy Huyền Đế thu phục ma quỷ. Ngọc Đế ban cho Huyền Đế kim giáp huyền bào, thống lĩnh thiên binh thiên tướng, hạ giáng xuống trần. Huyền Đế cùng lục ma vương đánh nhau tại cánh đồng Động Âm 洞音, ma vương dùng hai khí khảm li hoá thành rùa xanh rắn lớn, Huyền Đế lập tức dùng thần lực tụ tập lại dưới chân, nhốt toàn bộ bầy quỷ trong động Phong Đô 酆都, Huyền Đế thắng lợi trở về. Để tuyên dương chiến công, Thiên Tôn đặc biệt ban cho ngài tôn hiệu Ngọc Hư Sư Tướng Huyền Thiên Thượng Đế 玉虚师相玄天上帝.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 08/01/2018

Nguyên tác Trung văn
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ
玄天上帝
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post