Dịch thuật: Cắt râu trị bệnh

CẮT RÂU TRỊ BỆNH

          Năm Trinh Quan 贞观thứ 17 cũng chính là năm 643, Lí Thế Dân 李世民phế thái tử Lí Thừa Càn 李承乾 làm thứ nhân, lập Lí Trị 李治 làm thái tử. Lí Trị thiên tính nhu nhược, lại không có kinh nghiệm trị quốc. Lí Thế Dân lệnh cho  đại thần Lí Tích 李勣 học thức uyên bác, tinh thông trị đạo kiêm Thái tử thiêm sự đến giúp đỡ thái tử.
          Một ngày nọ Lí Tích bị bệnh. Thái y sau khi chẩn đoán nói với Thái Tông Lí Thế Dân rằng: phải dùng long tu (râu rồng) đốt thành tro hoà với thuốc mới có thể trị được bệnh của ông ta. Lí Thế Dân không nói lời nào, không hề do dự cắt lấy râu của mình đốt thành tro, đích thân điều hoà thành thuốc cho Lí Tích uống. Sau khi Lí Tích uống qua, quả thật bệnh đã khỏi. Lí Tích cảm động đến rơi nước mắt, khóc tạ Thái Tông. Thái Tông điềm tĩnh nói rằng:
          - Trẫm giao thái tử cho khanh, khanh chớ phụ lòng hi vọng của trẫm.
          Lí Tích chỉ biết gật đầu, cảm động đến mức rơi nước mắt. Thái Tông lấy áo của mình khoác lên người Lí Tích.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 26/01/2018

Nguyên tác Trung văn
TIỄN TU TRỊ BỆNH
剪须治病
Trong quyển
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post