Dịch thuật: Triệu Cao - thiêu không chết, dìm nước không chết

TRIỆU CAO - THIÊU KHÔNG CHẾT, DÌM NƯỚC KHÔNG CHẾT

          Tần Vương Tử Anh 子婴là hoàng đế đời thứ 3 của triều Tần, thái giám đương thời Triệu Cao 赵高nắm lấy triều chính.
          Một buổi tối nọ, Tần Vương nửa đêm nằm mộng, mơ thấy một thiên thần toàn thân mặc giáp vàng nói với mình rằng:
          - Nay thiên hạ sắp đại loạn, đó đều là tội của thái giám Triệu Cao chỉ vào con hươu mà bảo là con ngựa, ngài phải giết hắn đi.
          Tần Vương nghe theo ý chỉ của thiên thần, ngày hôm sau ra lệnh cho trói Triệu Cao đem vất xuống giếng sâu trong hoàng cung để dìm chết. Bảy ngày sau, tiểu thái giám phát hiện Triệu Cao vẫn còn sống.
          Tần Vương lại ra lệnh vớt Triệu Cao lên, bỏ vào đống củi thiêu đốt, thiêu liền 9 ngày 9 đêm, Triệu Cao vẫn không hề mất một sợi tóc nào.
          Lúc bấy giờ, Tần Vương cảm thấy sợ, liền hỏi đại thần:
          - Lẽ nào Triệu Cao là thần tiên?
          Chúng đại thần cũng đều không biết là chuyện gì, thậm chí có vài người cho Triệu Cao là thần tiên.
          Lúc này, có một thị vệ lớn tuổi tiến đến quỳ dưới đất, tâu rằng:
          - Khải bẩm hoàng thượng, thần biết tại sao Triệu Cao thiêu không chết, dìm nước cũng không chết, bởi vì trong bìu tinh hoàn của ông ta có tiên đan.
          Mọi người có mặt đều kinh hãi thất sắc, bởi Triệu Cao là một thái giám, khi vào hoàng cung đã bị cắt bỏ cả bộ phận sinh dục.
          Viên thị vệ già nói tiếp:
          - Năm đó Thuỷ Hoàng Đế 始皇帝 lệnh cho Từ Phúc 徐福 luyện chế linh đan, Triệu Cao và Từ Phúc kết giao với nhau, Từ Phúc đã lén lấy một viên linh đan cho vào bìu tinh hoàn của Triệu Cao rồi khâu lại. Như vậy, Triệu Cao không chỉ có lại sinh thực khí mới mà còn không sợ nước sợ lửa.
          Tần Vương sai người lột quần áo Triệu Cao ra để kiểm tra, quả nhiên thái giám này có sinh thực khí mới, bên trên còn lưu lại dấu vết bị cắt trước đây. Sai mổ bìu tinh hoàn quả nhiên phát hiện bên trong có một viên tiên đan nhỏ bằng trứng chim bồ câu, mùi hương bay ra bốn phía.
          Tần Vương vô cùng vui mừng, sai người đem viên tiên đan rửa sạch, nhưng tiên đan vừa chạm nước đã hoá thành luồng khí bay lên cao chẳng lưu lại chút dấu vết nào.
          Tần Vương không có cách nào, đành  sai người trói Triệu Cao bỏ lên đống củi, và lần này Triệu Cao chẳng mấy chốc đã bị thiêu chết.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 28/12/2017

Previous Post Next Post